• OZNAM

     • Od októbra 2019 budú detské stretká v pastorku každý druhý štvrtok o 16.30 hod. a končiť budú sv. omšou o 18.00 hod. vo farskom kostole. Stretká budú pre 6., 7. a  8. ročník. Začíname 10. 10. 2019 o 16.30 hod.

      Tešíme sa na vás:)

     • POZVÁNKA

     • Pozývame vás na Plenárne zasadnutie rodičovského spoločenstva, ktoré sa uskutoční dňa 01. 10. 2019 /utorok/ o 16.00 hod. v siedmej triede.

     • OZNAM ŠJ J: ZEMANA

     • 18. - 19. 09. 2019 sa nevarí z dôvodu prerušenia dodávky el. energie.

      V dňoch 16. a 23. 09. 2019 z dôvodu odstávky el. energie sa bude podávať suchý obed.

     • POZVÁNKA

     • Milí žiaci, rodičia, kolegovia a priatelia našej školy! 

      Aj naša škola organizuje autobus do Bratislavy na "Pochod za život" . Srdečne Vás pozývame! 

       

      Odchod autobusu 22.9. (nedeľa) 7.30 od školy

      Program:

      NEDEĽA 22. 9. 2019

      |  Svätá omša

         10:00 | (Incheba Expo Arena)

      |  Detský program

         12:30 | (záhrada Prezidentského paláca)

      |  Národný pochod za život 2019 – predprogram

         12:30 | (Námestie Slobody)
          Continental Kids, LCH Live, Pro-Life band

      |  Národný pochod za život 2019 

         13:30 | (Námestie Slobody)
         hostia: Obianuju Ekeocha, Sue Thayer, Dominika Stará,
         Peter Bažík, eSPé, Ján Volko, Monika Ližbetin, Miťo Bodnár,
         James Evans Band, predstavitelia cirkví
       a ďalší.

     • OZNAM

     • Do horného menu sme umiestnili nový modul ,,O projekte". Po preštudovaní materiálu získate potrebné informácie.

     • Predstavujeme vám krúžok

     • Vážení rodičia, milí žiaci!

      Určite ste si všimli v ponuke krúžkov na tento školský rok krúžok Učiaca záhrada. Keďže bude na našej škole prvýkrát, chcela by som vás oboznámiť, čo sa za týmto názvom skrýva.

      V súčasnej dobe sa kladie veľký dôraz na ochranu životného prostredia, ekológiu, hospodárne narábanie (nielen) s prírodnými zdrojmi. Žijeme v prostredí obklopenom kopcami a krásnou prírodou, ale dokážeme tento potenciál využiť s rešpektom k prírode samotnej?

      Deti majú bez pochýb veľmi bohaté vedomosti a čo nevedia veľmi rýchlo „vygooglia“, no napriek tomu im chýba manuálna zručnosť a skúsenosť – s prírodou, rastlinami, pôdou. Majú poznatky, ale často im chýba nielen pocit ale aj skúsenosť, že dokážu niečo sami vytvoriť, niečím prispieť pre dobro všetkých.

      A tu je priestor pre zmenu a pre náš krúžok J

      Čo je v pláne?

      • Skrášliť prostredie školy, upraviť areál pred telocvičňou.
      • Vybudovať vyvýšené záhony na pestovanie bylín, okrasných ale i úžitkových rastlín a kríkov.
      • Zadržiavať a využívať dažďovú vodu.
      • Vybudovať pocitový chodník, hotel pre hmyz.
      • Vylepšiť a využívať kompostovisko.
      • ...

      To sú len niektoré zo zámerov a plánov, všetko nemôžem prezradiť hneď.

      Samozrejme, fungovanie krúžku bude závislé od poveternostných podmienok a preto sústredíme naše sily v zimnej časti na dopĺňanie poznatkov, plánovanie prác, vizualizácie.

      Obsah krúžku tak bude prepojený s vyučovaním na hodinách prvouky, prírodovedy, biológie, pracovného vyučovania, technických prác alebo aj výtvarnej výchovy a určite bude treba aj čo to spočítať a vynásobiť J

      Vzhľadom na široké vekové rozpätie nadobudnú žiaci skúsenosť s rovesníckym vyučovaním v menej formálnom prostredí v porovnaní s vyučovacou hodinou. Keďže ide o komplexný „projekt“, k spolupráci plánujem osloviť aj žiacky parlament a v neposlednom rade uvítam aj zapojenie rodičov či iných rodinných príslušníkov.

      Už teraz sa veľmi teším na spoluprácu a ešte viac na výsledok našej práce.

      Vraví sa, že keď urobíš nič, stane sa nič. Ale my máme potenciál mnohé zmeniť, pridáš sa?

      Mgr. M.Pirháčová

   • Kontakty

    • Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
    • riaditelczsnb@gmail.com
    • 045/6856523 0911978869
    • Školská 15, 968 01 Nová Baňa
    • 030232481
    • 2021137888
    • 0904069906
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje