• 2 %

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

      dovoľujeme si vás osloviť v čase, kedy máte opäť možnosť sami rozhodnúť, kto dostane časť z vašich minuloročných daní (2%).

      Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí.

      Bližšie informácie ako aj tlačivo nájdete v hornej lište - 2 % z dane.

      Ďakujeme!

     • Zápis do prvého ročníka

     • Vážení rodičia,

      ak sa Vaše dieťa narodilo od 1.9.2014 do 31.8.2015, vznikla vám povinnosť zapísať ho na plnenie povinnej školskej dochádzky, teda do prvého ročníka základnej školy do konca apríla 2021.

      Zápis sa bude konať v dňoch 7. 4. 2021 a 8. 4. 2021, v čase od 13.00 hod. do 17.00 hod. v priestoroch Základnej školy sv. Alžbety, ak to pandemická situácia dovolí.

      Už teraz môžete využiť elektronickú prihlášku, ktorá je na stránke školy v hornej lište hneď vedľa noviniek.

      Prihlášku škola vytlačí a pri zápise ju podpíšete.

      V našej škole nájdete všetko potrebné pre komplexný rozvoj Vášho dieťaťa:

      • kvalitné vzdelanie,
      • duchovné vedenie,
      • individuálny prístup,
      • rodinnú atmosféru,
      • moderné informačné technológie,
      • inovatívne vyučovacie metódy,
      • kvalitné vybavenie učební,
      • zábavné podujatia,
      • pestrú mimoškolskú činnosť.

      Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na Vás.


     • Riaditeľ školy oznamuje:

     • Na základe pandemickej situácie a stavu v okrese Žarnovica – COVID AUTOMAT – štvrtý stupeň varovania - teda čierny, bude vyučovanie od 1. 3. 2021 všetkých ročníkov prebiehať DIŠTANČNOU FORMOU!

      Prezenčná forma (ŠKD) je umožnená len pre pracujúcich rodičov v zdravotníctve a v kritickej infraštruktúre. Činnosť od 7.00 do 12.00. Záujem žiadam nahlásiť telefonicky, emailom (0911 978 869/ riaditelczsnb@gmail.com) do 26. 2. 2021 do 12.00 hod.

      Predpokladaný nástup žiakov na prezenčné vzdelávanie – aktuálne informácie - budú zverejňované na stránke školy  https://alzbetka.edupage.org     

     • Oznam ŠJ J. Zemana pre všetkých stravníkov

     • Oznamujeme stravníkom, že dňa 25. 02. 2021 bude na našom odbernom mieste prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s., Z tohto dôvodu budeme variť len jedno jedlo (jednotku).

      Ďakujeme za pochopenie.

     • Vážení rodičia a zamestnanci

     • Čestné vyhlásenia o bezinfekčnosti môžete podávať online cez stránku školy /úvod - žiadosti/vyhlásenia - výber typu - vyplnenie  a poslanie elektronicky/.

     • ,,Hurá von", 22. 2. 2021

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ,,Hurá von".

      Tak si dnes zakričali štvrtáci a hodinu slovenského jazyka si užili na slniečku. Učivo o rode podstatných mien zvládli hravo. Bavilo ich hľadanie podstatných mien, určovanie rodu a tešili sa pantomíme - znázorniť podstatné meno pohybom. V triede už iba zhrnuli, čo sa vonku naučili. Bolo nám fajn 👍🙂

     • V TÝŽDNI PO PRÁZDNINÁCH

     • Od pondelka 22. 02. 2021 pokračujeme vo vzdelávaní nasledovne:

      • Žiaci prvého stupňa sa budú učiť PREZENČNE pri zachovaní podmienok:

      odovzdajú Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti 1 zákonného zástupcu žiaka na základe negatívneho výsledku testu nie staršieho ako 7 dní alebo potvrdením o prekonaní COVID-u.

      • Druhý stupeň sa bude vzdelávať naďalej DIŠTANČNE.

      Ak máte záujem o obed v ŠJ, musíte ho nahlásiť u pani vedúcej.

      Všetkým želáme ešte pekné a zdravé dni prázdnin.  


     • Tretiaci - odoberáme Rebrík

     • - čítame ho, veľa sa dozvieme, sú tam zábavné a tvorivé úlohy - zapájame sa do súťažných úloh, posielame kresby. Februárové číslo nás nesmierne potešilo, rozjasalo, lebo dve dievčatá boli vylosované medzi výherkyňami, jednému žiakovi uverejnili báseň o našej triede a trom uverejnili kresby. Úžasná radosť!

      Do fotogalérie bol pridaný nový album Tretiaci - odoberáme Rebrík.

     • OZNAM - JARNÉ PRÁZDNINY

     • Vážení rodičia,

      v týždni od 15. 2. do 19. 2. 2021 sú v našom regióne „JARNÉ PRÁZDNINY“. Je to čas pre všetkých na uvoľnenie a oddych od školských povinností, od online hodín, domácich úloh a zadaní. Ak to zdravotný stav a klimatické  podmienky dovoľujú, treba ísť do prírody a načerpať energiu.

      Spoločnosť sa riadi COVID AUTOMATOM. Podľa farby je aj nástup do školy po prázdninách: v čiernej farbe je pre všetky ročníky dištančné vzdelávanie, v bordovej je prezenčná forma pre prvý stupeň, druhý stupeň ostáva na dištančnej forme. Podmienkou pre rodičov prvého stupňa ostáva negatívny test nie starší ako sedem dní a čestné vyhlásenie (tak ako bolo pri nástupe 8. 2. 2021). Testovanie si môžete vybaviť v MOM – MEDIFORM s.r.o. Cintorínska 20 Nová Baňa, od utorka 16. 2. do piatka 19. 2. (v pondelok 22. 2.) sú platné. Na test sa dá objednať na stránke Mediformu. Je to rýchle, bez čakania a výsledok dostanete formou sms.

      Všetko je ale závislé od toho, aké stanovisko vydá ÚRVZ SR, vláda a ministerstvo školstva.

      Odporúčam sledovať stránku školy, kde budeme priebežne poskytovať informácie.

       

      Všetkým požehnaný prázdninový čas.

        

      Mgr. B. Pirháč

      riaditeľ

     • Vážení občania,

     • spoločnosť MEDIFORM s.r.o. v spolupráci s Mestom Nová Baňa zabezpečí antigénové testovanie pre školy – učiteľov, rodičov a deti potrebné k nástupu do školských zariadení.

      Odberové miesto bude v priestoroch polikliniky MEDIFORM vždy v PIATKY a SOBOTY v čase od 08:00 – 16:00 vo vyhradenom a označenom priestore v dňoch 19.02.2021 – 20.02.2021, 26.02.2021 – 27.02.2021, 05.03.2021 – 06.03.2021, 12.03.2021 – 13.03.2021, 19.03.2021 – 20.03.2021 a 26.03.2021 – 27.03.2021

      Potrebné doklady k antigénovému testovaniu – preukaz totožnosti – OP, pas, preukaz poistenca – deti.

      Antigénové testovanie na COVID-19 je bezplatné.

      Pokiaľ bude potrebné testovanie aj mesiaci apríl, tak budú oznámené ďalšie termíny.

     • OZNAM - SÚŤAŽE

     • O výsledkoch okresných kôl súťaží konaných online formou:

      - Geografická olympiáda

      - Biologická olympiáda

      sa dozviete vo výsledkoch súťaží.

      Gratulujeme reprezentantom a želáme veľa úspechov! 

     • Potvrdenie o návšteve školy

     • Vážení rodičia,

      ak potrebujete uvedený dokument, nemusíte preň chodiť do školy.

      Potvrdenie získate nasledovným postupom:

      - prihláste sa do EduPage ako rodič - štart - dochádzka - potvrdenia - vygenerovať potvrdenie - vytlačiť alebo oskenovať QR kód.

  • Kontakty

   • Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
   • riaditelczsnb@gmail.com
   • 045/6856523 0911978869
   • Školská 15, 968 01 Nová Baňa Slovakia
   • 30232481
   • 2021137888
   • 0904069906
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje