• Oznam z odboru školstva Okresného úradu Banská Bystrica

     • Dobrý deň, vážený pán riaditeľ,

       dávame Vám na vedomie, že vzhľadom na enormne vysoký záujem o testy na domáce samotestovanie nevieme pre Vás v súčasnosti zabezpečiť objednané testy. Zaslali  sme novú požiadavku na MŠVVŠ SR. Po doručení testov Vás budeme o termíne a mieste vydávania testov ihneď informovať.

      V prípade, že ešte budete mať nové požiadavky, môžete ich e-mailom nahlásiť na odbor školstva Okresného úradu Banská Bystrica.

       Ďakujeme za pochopenie

      S pozdravom

       Mgr. Adrián Líška

      oddelenie OaMČ | odbor školstva | Okresný úrad Banská Bystrica

     • Pokyny pre stravníkov

     • Všetci stravníci, ktorí majú záujem o školské stravovanie v školskom roku 2021/2022 sú povinní:

      1. Vyplniť zápisný lístok stravníka a doručiť ho do ŠJ osobne alebo mailom
      2. Uhradiť RN 4 € do 30.08.2021 na č. účtu: SK76 0200 0000 0016 6584 1853
      3. Uhradiť stravne do 30.08.2021 na č. účtu: SK73 0200 0000 0016 6585 0055
      • 1 stupeň  1,08 x 20 dni = 21,60 € (skontrolujte konečný stav na www.eskoly.sk)
      • 2 stupeň  1,16 x 20 dni = 23,20 € (skontrolujte konečný stav na .www.eskoly.sk)
      1. Prihlásiť sa na obedy cez www.eskoly.sk
      2. Zakúpiť si čip u vedúcej ŠJ (žiaci prvých ročníkov, noví žiaci) od 23.08.2021 do 28.08.2021 v čase od 10:30 do 18:00. Dňa 24.08.2021 nebude možné zakúpiť si čip z dôvodu školenia vedúcej ŠJ.

      Pri úhrade RN a stravného uvádzajte prosím VS, ktorý Vám bol pridelený.

                                                                                                                Ing. Svetlana Kamenská

                                                                                                                vedúca ŠJ

     • Dôležitý oznam ŠJ

     • Z dôvodu školenia vedúcej ŠJ, nebude možne si zakúpiť čip v utorok 24.08.2021. Za pochopenie vopred ďakujem.

                                                                                                                                                  Ing. Svetlana Kamenská

                                                                                                                                                                      vedúca ŠJ

     • PRE ZÁUJEMCOV

     • V pondelok 30. 8. 2021 v čase od 8:00 do 14:00 hod. je možnosť prehliadky školy aj s prváčikom/prváčkou. 

      Ste srdečne vítaní!

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Vážení rodičia, na základe "Školského semaforu" platného pre školský rok 2021/2022 je nutné zistiť a následne nahlásiť záujem o DOMÁCE SAMOTESTOVANIE (dobrovoľné testovanie AG testami v domácom prostredí). Žiak po prejavení záujmu bezplatne dostane sadu 25 kusov testov.

      SVOJ ZÁUJEM žiadame nahlásiť do 26.8.2021 do 8:00 hod. cez stránku školy: https://alzbetka.edupage.org/

      Postup:

      Klik:    Úvod – Prihlasovanie – Pridelené akcie na vypĺňanie – Zisťovanie záujmu o domáce samotesty

     • OZNAM PRE STRAVNÍKOV

     • Vážení rodičia prvákov, od 23. 08. 2021 do 27. 08. 2021  v čase  od 10:30 do 18:00 hod. si môžete prihlásiť svoje deti na stravu a zároveň si zakúpiť čip na stravu v sume 1,80 € u vedúcej školskej jedálne.

      Ing. Svetlana Kamenská,

      vedúca ŠJ

   • Kontakty

    • Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
    • riaditelczsnb@gmail.com
    • 045/6856523 0911978869
    • Školská 15, 968 01 Nová Baňa Slovakia
    • 30232481
    • 2021137888
    • 0904069906
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje