• Biela pastelka 2021

     • -  zbierka na podporu nevidiacich a slabozrakých. Aj my môžeme pomôcť nevidiacim a slabozrakým príspevkom do pokladničky na pôde našej školy v piatok 24. septembra.

      V mene nevidiacich a slabozrakých ďakujeme všetkým za podporu!

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Rodičia žiakov, ktorí si v auguste 2021 objednali AG testy na samotestovanie, môžu si prevziať ďalších 5 kusov v termínoch:

      • štvrtok 23. 9. 2021 od 6:00 do 8:00 a od 15:00 do 16:00 hod.
      • piatok 24. 9. 2021 od 6:00 do 8:00 hod.

      Pripomíname povinnosť informovať triednych učiteľov o samotestovaní.

      Ďakujeme za spoluprácu.

     • ŠAMT (Športová akadémia Mateja Tótha)

     • Milí rodičia,

      ponúkame Vám možnosť prihlásiť  deti I. stupňa do Športovej akadémie Mateja Tótha, ktorú sme získali vďaka hlasovaniu rodičov.

      ŠAMT je zameraná na všestrannú pohybovú prípravu detí. Tréningy budú prebiehať dvakrát týždenne v trvaní 1 hodiny (60 minút) v telocvični ZŠ sv. Alžbety pod vedením vyškolenej trénerky Mgr. Ivany Hoghovej. Tréning je bezplatný.

      Utorok 14:00 - 15:00

      Štvrtok 14:00 - 15:00

      Tréning začne: 5. 10. 2021 – utorok

      Počet je obmedzený na max. 20 detí

      Prihlasovanie:

      Mgr. Ivana Hoghová, t.č.  0917 941 776

      bencova.ivka@gmail.com

     • Oznam pre stravníkov

     • Prosím uhradiť stravu za október na č. účtu : SK73 0200 0000 0016 6585 0055

      1 stupeň – 22,68 €

      2 stupeň – 24,36 €

      Režijné náklady v sume 4 € na č. účtu: SK76 0200 0000 0016 6584 1853

      Pri úhrade stravy aj RN používajte rovnaký VS, ktorý Vám bol pridelený.

      Vedúca ŠJ

      Ing. Svetlana Kamenská

     • Požiadavka z MŠVVaŠ SR na školu

     • ,,Dovoľte nám touto cestou Vás požiadať, aby ste apelovali na rodičov žiakov, ktorí obdržali antigénové samotesty na domáce použitie, aby Vás informovali o pravidelnom vykonávaní samotestovania. Tento záväzok na seba rodičia prebrali podpisom preberacieho protokolu pri preberaní samotestov, v ktorom sa zaviazali, že testovanie budú vykonávať v pravidelných intervaloch a o každom vykonaní samotestovania budú pravidelne informovať školu."

       

      Žiadame preto rodičov, aby informovali triednych učiteľov o uvedenej skutočnosti.

     • OZNAM

     • Rodičia, ktorí si objednali AG testy, si ich môžu vyzdvihnúť v riaditeľni v piatok 10. 09. 2021 od 6.30 do 8.00 hod. alebo od 14.00 do 15.00 hod. na protipodpis.

   • Kontakty

    • Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
    • riaditelczsnb@gmail.com
    • 045/6856523 0911978869
    • Školská 15, 968 01 Nová Baňa Slovakia
    • 30232481
    • 2021137888
    • 0904069906
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje