• Vážení rodičia a priatelia školy,

     • dovoľujeme si vás osloviť v čase, kedy máte opäť možnosť sami rozhodnúť, kto dostane časť z vašich minuloročných daní (2%). 

      Bližšie informácie a editovateľné tlačivo nájdete po rozkliknutí ponuky v hornej lište - 2% - 

      ĎAKUJEME!

     • ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA

     • Vážení rodičia,

      ak sa Vaše dieťa narodilo od 1.9.2015 do 31.8.2016, vznikla vám povinnosť zapísať ho na plnenie povinnej školskej dochádzky, teda do prvého ročníka základnej školy do konca apríla 2022.

      Zápis sa bude konať dňa 4. 04. 2022 v čase od 12.00 hod. do 17.00 hod. v priestoroch Základnej školy sv. Alžbety. 

      Už teraz môžete využiť plnohodnotnú elektronickú prihlášku na stránke školy:

      www.alzbetka.edupage.org. Prihlášku škola vytlačí.

      PRÍLOHY:

      pisomne_vyhlasenie_2.docx

      pisonme_vyhlasenie.docx​​​​​​​


      V našej škole nájdete všetko potrebné pre komplexný rozvoj Vášho dieťaťa:

      • kvalitné vzdelanie,
      • duchovné vedenie,
      • individuálny prístup,
      • rodinnú atmosféru,
      • moderné informačné technológie,
      • inovatívne vyučovacie metódy,
      • kvalitné vybavenie učební,
      • zábavné podujatia,
      • pestrú mimoškolskú činnosť.

      Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na Vás.

      Mgr. Branislav Pirháč

      riaditeľ

     • OZNAM

     • Na základe § 150 odst. 5 zákona č. 245/2008 školského zákona  z 22. mája 2008 Z. z. a v znení neskorších predpisov


      u d e ľ u j e


      riaditeľ Základnej školy sv. Alžbety riaditeľské voľno na deň 4. 3. 2022

       

      DC, aktualizačné vzdelávanie.

       

       

      Dňa 3.3.2022 bude ŠKD fungovať len do 15:00 hod. Žiadame rodičov o vyzdvihnutie detí v stanovenom termíne.

                                                            riaditeľ školy Mgr. Branislav Pirháč

     • Covid opatrenia - zmeny od 28.2.2022 - jasne a stručne:

     • Izolácia– platí len pre osobu pozitívne testovanú – po zistení pozitivity kontaktovať ošetrujúceho lekára. Žiak je doma v izolácii podľa pokynov lekára – zvyšok triedy pokračuje vo vyučovacom procese.

      Karanténa – týka sa osoby, ktorá bola v kontakte s pozitívne testovanou osobou. Do karantény ide žiak iba vtedy, keď má príznaky ochorenia a kontaktuje svojho lekára. Ak je žiak označený ako úzky kontakt a nemá príznaky pokračuje riadne vo vyučovaní. Trieda pokračuje vo vyučovacom procese. Osoba označená ako úzky kontakt je po kontakte s pozitívnou osobou povinná používať 10 dní rúško.

      Hromadne už triedam nebude karanténa nariaďovaná.

      Pri nástupe do školy (napr. po prázdninách), alebo ak chýba žiak viac ako tri dni (vrátane víkendu – napr. piatok + sobota + nedeľa) predkladá rodič Prehlásenie o bezpríznakovosti (Edupage, alebo vytlačené).

      Rúško:

      - v triedach nepovinné (odporúčané),

      - na chodbách – áno

      - na vyučovaní, kde dochádza k zmiešaniu žiakov rôznych tried - áno

      V prípade pozitivity žiaka je rodič povinný túto informáciu bezodkladne oznámiť triednemu učiteľovi.

     • Lyžiarsky výcvik - 8. ročník, 21. - 25. 02. 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Lyžiarsky výcvik - 8. ročník, 21. - 25. 02. 2022.

      Máme za sebou týždeň lyžiarskeho výcviku. Zdokonalili sme sa alebo získali sme prvé skúsenosti na lyžiach. Ďakujeme p. inštruktorovi, p. riaditeľovi, p. učiteľovi Fidermákovi, tr. uč. Královej a rodičom za túto možnosť. Je na nás, ako lyžiarsky kumšt budeme rozvíjať ďalej. Smutní boli spolužiaci, ktorým zdravotný stav nedovolil zúčastniť sa tejto akcii. Bolo nám super!

     • O úspechoch našich žiakov

     •  - sa dočítate viac v module - výsledky súťaží - 

      Postup: Klik - horná lišta - viac - život na škole - výsledky súťaží -

      GRATULUJEME!

     • Karneval ,,významných osobností“

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Karneval ,,významných osobností“ .

      Štvrtáci posunuli KARNEVAL na inú úroveň. Urobili si ,,Deň významných osobností“. Do triedy zavítali: Svätopluk, Jana z Arku, sv. Jozef, Ľ. Štúr, M. R. Štefánik, sv. Peter, P. O. Hviezdoslav, Einstein, P. Vlhová, M. Tóth a ďalšie významné osobnosti z rôznych oblastí života. Porozprávali nám zaujímavosti zo svojho života, vypracovali úlohy, tancovali, súťažili, tvorili... Vraj by takéto stretnutie mohlo byť každý piatok!

     • Na krúžku UČIACA ZÁHRADA

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Na krúžku UČIACA ZÁHRADA.

      - sme varili džem – čo to všetko obnášalo? - príprava štítkov na poháriky - miešanie - ochutnávanie - veľká zábava. A na záver upratať. Voňavý džem mohol putovať domov! Uvarili sme viac a obdarovali sme aj niektorých zamestnancov školy. Tešíme sa na novú sezónu. PS: Ochutnala som a bol skutočne výborný! Ďakujem.

     • VÍŤAZ!

     • Náš žiak 9. ročníka Sebastian Antony Gulliver sa stal víťazom krajského kola Olympiády v anglickom jazyku, kategória 1C. Vybojoval si postup do celoštátneho kola!

      GRATULUJEME k výbornému výsledku!

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Žiadame rodičov žiakov, ktorí si objednali AG testy na samotestovanie (ďalšia sada), aby si ich prevzali v piatok 18. 02. 2022 od 6:00 hod.

      Pripomíname povinnosť informovať triednych učiteľov cez EduPage o použití testov.

     • KARNEVALOVÉ VESELIE V ŠKOLE

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album KARNEVALOVÉ VESELIE V ŠKOLE.

      V piatok - 11. 02. 2022 zavládol od prvej vyučovacej hodiny v našej škole karnevalový ošiaľ. Prváci a druháci, prezlečení v karnevalových maskách, sa už nevedeli dočkať karnevalovej prehliadky. Pani učiteľky M. Pirháčová, I. Hoghová a A. Štullerová pripravili pre žiakov veľa zaujímavých úloh. Zábava vyvrcholila diskotékou a balónovým tancom. Užili sme si kopec zábavy a zostanú nám milé spomienky.

     • Výsledky súťaže

     • 9. 02. 2022 sa uskutočnilo okresné kolo DEJEPISNEJ OLYMPIÁDY.

      Bojovalo 8 žiakov v štyroch kategóriách. Všetci boli úspešní riešitelia. Bližšie informácie získate v menu: výsledky súťaží

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      POTVRDENIE O NÁVŠTEVE ŠKOLY Vášho dieťaťa si môžete vytlačiť aj z domova.

      Postup: prihlásenie na stránku školy - štart - dochádzka - potvrdenie o návšteve školy

     • Prváci s Kozmom na planéte JAJA

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prváci s Kozmom na planéte JAJA .

      Naši prváci boli s Kozmom na planéte JAJA a spolu s kamarátkami Jantárkou a Jahôdkou videli, že je lepšie sa dohodnúť ako sa hádať medzi sebou. Tiež deti pomohli Kozmovi vytvoriť nový raketoplán, lebo jeho sa pokazil. Pozrite, čo všetko pre Kozma vytvorili, bude si mať z čoho vyberať.

     • Vážený pedagogický zbor, milí študenti!

     • V dňoch 07. až 11. februára 2022 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom realizuje preventívne aktivity pri príležitosti „Dňa bezpečného internetu“. Keďže problematika je veľmi aktuálna, nakoľko internetový svet sa stal kľúčovým komunikačným kanálom, rozhodli sme sa osloviť vás touto cestou. Cieľom preventívnych aktivít je zvýšenie informovanosti a právneho vedomia najmä detí a mládeže, na úseku bezpečného používania moderných informačných a komunikačných technológií, s dôrazom na riziká spojené s používaním internetu.

      Internet je bohatým zdrojom informácií, ale má aj svoje temné stránky. Vírusy, trójske kone, spyware, krádeže identity, to všetko číha na neskúsených používateľov a práve deti sú najzraniteľnejšie. Každý z nás, bez ohľadu na vek, by mal byť opatrný a vyvarovať sa rizikám súvisiacim s používaním internetu, tak aby mohol v čo najväčšom rozsahu využívať mnohé z užitočných výhod, ktoré internet v dnešnej dobe ponúka.

      Sociálne siete sú najrizikovejšie miesto na internete, najväčšie bezpečnostné riziko na internete v súčasnosti prichádza zo stránok sociálnych sietí ako sú Facebook, Twitter, Linkedln, či MySpace. Útočníci dnes majú záujem o výkon vášho procesora, zoznamy kontaktov, čísla platobných kariet, ako aj heslá k internetovým účtom. Naučte sa lepšie chrániť svoje údaje, ktoré vy sami poskytujete alebo zverejňujete vo virtuálnom prostredí – nie nadarmo sú osobné údaje chránené zákonom – chráňte si ich aj vy!

      Osobitne v časoch pandémie COVID – 19 so širokospektrálnym presunom pracovných i súkromných aktivít obyvateľov do digitálneho priestoru sa stal obzvlášť vypuklým problém šikany v kybernetickom priestore.

      Dňom 01. júla 2021 nadobudla účinnosť novela Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Trestný zákon bol doplnený o novú skutkovú podstatu trestného činu Nebezpečné elektronické obťažovanieKto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života iného tým, že

      a) ho dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jeho mene alebo dlhodobo inak obťažuje, alebo

      b) neoprávnene zverejní alebo sprístupní tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu na právach, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.   

      Na záver vám prinášame 11 tipov na to, ako pri surfovaní po internete na svojom smartfóne, tablete či počítači zostať v bezpečí:

      1.    Na sociálnych sieťach rozmýšľajte dvakrát a zdieľajte obsah s rozumom.
      2.    Dajte si pozor na on-line hry zadarmo, ktoré môžu obsahovať malvér a pár chvíľok zábavnej hry vás môže stáť aj zneužitie vašich osobných údajov. 
      3.    Pozor na otvorenú WiFi, ktorá môže byť napadnutá hekermi.  
      4.    Dômyselne vyberajte vaše heslá a často ich meňte. 
      5.    Kontrolujte si vaše nastavenia súkromia.
      6.    Dobre rozlišujte nevyžiadanú reklamu vo forme spamov a phishingu, neotvárajte prílohy podozrivých emailov.
      7.    Používajte antivírusové programy a bránu firewall. 
      8.    Starostlivo si zálohujte vaše dáta.
      9.    Buďte pripravení na útoky hekerov a reagujte rýchlo.
      10.  Nezabúdajte sa odhlásiť z vášho konta. 
      11.  Dajte prednosť https pred http. https webstránky sú zabezpečené. U http sa  neodporúča poskytovať svoje osobné údaje.

      ​​​​​​​V naliehavých prípadoch môžete volať na Linku Detskej Istoty 116 111, Linku tiesňového volania 112 alebo políciu 158. Na tiesňové linky nikdy nevolajte bezdôvodne!

  • Kontakty

   • Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
   • riaditelczsnb@gmail.com
   • 045/6856523 0911978869
   • Školská 15, 968 01 Nová Baňa Slovakia
   • 30232481
   • 2021137888
   • 0904069906
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje