• Sv. Alžbeta Uhorská - patrónka školy

    • Odprezentovaná bola na Akadémii k sv. Alžbete vo farskom kostole, 2016.

     Prezentácia::Sv.Alzbeta_Uhorska_-_akademia.ppt

     Sprievodné slovo k prezentácii:

     -          Dnes vám chceme predstaviť sv. Alžbetu a jej službu chorým. Oblasť zdravotníctva a charity má viacero vzorov, ktoré nám ukazujú, ako sa dá žiť evanjelium v konkrétnych životných situáciách a okolnostiach a ako spojiť hlboký vnútorný život s Bohom s láskou k človeku.

     -          Sv. Alžbeta Uhorská, o ktorej budeme hovoriť, žila v 13. storočí. Narodila sa v roku 1207 a žila len 24 rokov. Bola dcérou uhorského kráľa Ondreja II.

     -          Prvé 4 roky života prežila na Bratislavskom hrade a Bratislavu opäť navštívila v roku 1222 so svojím manželom, kedy obdarovala viaceré matky s deťmi i nejedného chudáka – ako  to vyjadruje aj socha sv. Alžbety v areáli hradu.

     -          Od svojich štyroch rokov vyrastala v Durínsku na hrade Wartburg ako budúca nevesta kniežaťa Ľudovíta.

     -          Alžbeta bola  rozumná, jemná a zbožná.  Mala hlboký vzťah k chudobným a trpiacim a bola k nim veľmi štedrá. Vydala sa a počas sedemročného šťastného manželstva mala tri deti.

     -          Po smrti manžela musela odísť z hradu a rozhodla sa žiť v chudobe.

     -          Stala sa františkánskou terciárkou. Rozdávala svoj majetok chudobným a dala vybudovať nemocnicu, v ktorej sama pracovala.

     -          Zomrela 24-ročná v roku 1231 a o štyri roky bola vyhlásená za svätú.  

     -          Alžbeta sa už počas života svojho manžela pravidelne venovala skutkom milosrdenstva. V čase hladu vyprázdnila sýpky, aby pomohla ľuďom v núdzi. Rozdávala jedlo hladným a dávala piť smädným a všetkým, ktorí zaklopali na dvere

     -          Zháňala oblečenie pre chudobných. Svoje krásne šaty rozdávala chudobným, aby ich predali a kúpili si to, čo potrebujú.

     -          Alžbeta pracovala v podstate ako zdravotná sestra alebo ošetrovateľka. Vo svojej službe používala nielen srdce, ale aj svoju inteligenciu. Dvakrát denne chorých navštevovala a sama ich opatrovala, kŕmila, strihala im vlasy, utierala ich tváre, zariaďovala rôzne potreby.

     -          Vyhľadávala a ošetrovala matky po pôrode a pomáhala im.  Starala sa o deti,  uprednostňovala tie, ktoré boli choré, slabé, zmrzačené a najchudobnejšie, brala ich na kolená, kupovala im hračky na potešenie a deti ju volali matkou.

     -          Mrzákom a chorým dovolila prísť až na hradný dvor. Hradné stráže ich na jej príkaz vpustili dokonca až do miestností hradu, kde ich umývala a kúpala.

     -          Alžbeta zašla až tak ďaleko, že sa na hrad dostali  aj malomocní, uložila ich dokonca do manželskej postele.  Keď bol privolaný Ľudovít, Boh mu otvoril duchovný zrak a uvidel v úbohom malomocnom  človeku ukrižovaného a umučeného Pána.

     -          Alžbeta vedela, že organizovaná charita je efektívnejšia a stálejšia a preto počas manželstva prispievala k vybudovaniu dvoch  nemocníc v Eisenachu a Gothe. Neskôr  po smrti manžela vybudovala svoju obľúbenú nemocnicu v Marburgu a úplne sa oddala službe chorým. Starala sa o nich vlastnými rukami, bdela pri zomierajúcich, odborne ošetrovala a liečila rany, vykonávala najodpornejšie prácu.

     -          Svojím životom nám sv. Alžbeta hovorí: „Musíme tu byť jeden pre druhého, lebo Boh nám ukázal, že je tu pre nás.“

     -          V našom okolí, v nemocniciach, rodinách, na uliciach stretáme množstvo chorých a trpiacich.  Zmierniť ťažkosti a pomôcť chorým a úbohým je možné len vtedy, keď existujú ľudia, ktorí venujú svoj čas, vedomosti a schopnosti tým, ktorí túto pomoc potrebujú.

     -          Nech nás vnútorne povzbudí výzva sv. Alžbety: „Robme ľudí radostnými!“  

  • Kontakty

   • Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
   • riaditelczsnb@gmail.com
   • 045/6856523 0911978869
   • Školská 15, 968 01 Nová Baňa
   • 030232481
   • 2021137888
   • 0904069906
 • Fotogaléria

  • Reprezentanti školy
  • Naše práce
  • Nástenky
  • Na sv. Mikuláša ... 06. 12. 2019
  • Podporujeme čitateľskú a prírodovednú gramotnosť, BIO 7, 06. 12. 2019
  • V ŠKD, 06. 12. 2019
  • BOli sme v divadle v Nitre, 04. 12. 2019
  • Čistíme rozsypanú soľ, 04. 12. 2019
  • Postrehy z natáčania TV LUX, 03. 12. 2019
  • Technika v 5. ročníku, 28. 11. 2019
  • Dajme spolu gól, 27. 11. 2019
  • Oslava patrónky školy sv. Alžbety, 15. 11. 2019