• Výsledky súťaží a ocenení žiaci v školskom roku 2019/2020

       

      Krajské kolo súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ, 12. 03. 2020

      Postup do celoslovenského kola:

      2. kategória:

      Klára Gregorová - Hviezda                                   

       

      Kristína Králová - Zaostrené na planétu     

      3. kategória:

      Natália Hubačová - Planéty vo vesmíre      

       

       

          Okresné kolo dejepisnej olympiády, 14. 02. 2020

      Kategória C

      Romana Bakošová - úspešná riešiteľka

      Barbora Hvizdáková - riešiteľka

      Kategória D

      Katarína Petrášová1. miesto

      Martina Štullerová  – 2. miesto

      Kategória E

      Veronika Šusteková  - 3. miesto

      Paulína Valachovičová - riešiteľka

      Kategória F

      Adam Zumerling – 2. miesto

      Nikola Budinská -  riešiteľka

       

       

              Okresné kolo biologickej olympiády kat. C, teoreticko-praktická časť,  10. 02. 2020

      Martina Štullerová - úspešná riešiteľka

      Sabína Gregorová - úspešná riešiteľka

       

       

           Regionálna literárna súťaž ZŠRozpoviem ti ja rozprávočku, 06. 02. 2020

      I. kategória - poézia:

      Kristína Králová – 1. miesto – ZOO

      II. kategória - poézia:

      Štefan Valentovič - bronzové pásmo – Stratil sa krokodíl

      I. kategória - próza:

      Sofia Žňavová - 1. miesto – Minister Lev Veľký

      Timotej Boroš - 3. miesto – Zvieratká zo ZOO ako záchranári

      Noel Vallo - zlaté pásmo - Misia: Lenkina záchrana

      Frederik Ďurček – strieborné pásmo – Prefíkaná opica

      Hanka Tencerová – strieborné pásmo – Opica Zlatica

      Jakub Kopernický – strieborné pásmo – Útek

      Mária Krčmáriková – strieborné pásmo – Útek zo ZOO - 2

      Natália Psotková – strieborné pásmo – Jeden pekný večer

      Petra Šusteková – strieborné pásmo – Jaguár a ZOO

      Tamara Zumerlingová – strieborné pásmo –  Útek zo ZOO – 3

      Bruno Brieška – bronzové pásmo – ZOO -2

      Dominika Králová – bronzové pásmo – Terezka v zooparku

      Martina Oklapeková – bronzové pásmo – Robím v zajačej ZOO

      Patrik Zima – bronzové pásmo – Bez názvu

      Patrik Ziman – bronzové pásmo – Rozprávka a ZOO

      Vanesa Šarkȍzyová – bronzové pásmo – ZOO - 4

      Viktória Hubačová – bronzové pásmo – ZOO – 5

      Daniela Budinská - účasť

      II. kategória - próza:

      Paulína Valachovičová – 1. miesto – Najlepší kúsok

      Andrea Alžbeta Šályová – strieborné pásmo – Všade dobre doma najlepšie

      Eliška Maruniaková – strieborné pásmo - ZOO

      Martina Brenkusová – strieborné pásmo – Útek zo ZOO

      Sára Laktišová – bronzové pásmo – Jankin sen

      Veronika Šusteková – bronzové pásmo – Tajomstvo ZOO

      Adam Zumerling - účasť

       

       

          Okresné kolo geografickej olympiády, 06. 02. 2020

      Kategória E

      Martina Štullerová – 1. miesto

      Tomáš Jaďuď – 3. miesto

      Kategória F

      Samuel Pauček - 3. miesto

      Jakub Kopernický – úspešný riešiteľ

      Lýdia Bratková - úspešná riešiteľka

      Kategória G

      Noel Vallo - 1. miesto

      Natália Paučeková - riešiteľka

      Filip Valachovič - riešiteľ

       

       

          Krajské kolo technickej olympiády – kategória A, B;  05. 02. 2020

      Kategória A – súťaž dvojíc:  

      Sebastián Čík - úspešný riešiteľ – 6. miesto

      Dávid Adamec – úspešný riešiteľ– 6. miesto

      Kategória B

      Adam Zumerling - úspešný riešiteľ – 4. miesto

       

        Okresné kolo súťaže v prednese slovenskej povesti Šaliansky Maťko, 05. 02. 2020

      I. kategória

      Tamara Valentovičová - 1. miesto

      II. kategória

      Alžbeta Danišová - 1. miesto

      III. kategória

      Paulína Valachovičová - 1 . miesto

       

       

      -                  Okresné kolo v stolnom tenise žiačok ZŠ,  30. 01. 2020

      Družstvo školy:

      Ivana Balážiová, Barbora Hvizdáková, Sára Laktišová, Barbora Štullerová –  2. miesto

       

       

          Okresné kolo matematickej olympiády Z5    29. 01. 2020

      Kategória Z5:

      Dominika Králová – 3. miesto - úspešná riešiteľka

      Ostatní riešitelia:

      Noel Vallo

      Natália Paučeková

      Filip Valachovič

      Matúš Tencer

      Adam Kasan

       

       

          Okresné kolo olympiády z anglického jazyka, 15. 01. 2020

      Kategória 1B

      Tamara Petrášová – 2. miesto 

      Kategória 1A

      Adam Zumerling – reprezentoval školu

       

       

         On-line súťaž informatický bobor,  šk. rok 2019/2020

      Kategória: KADET  /8. – 9. ročník/

      Úspešní riešitelia:

      Patrik Galeta, Tamara Petrášová,Martina Štullerová

      Romana Bakošová, Samuel Bratko, Hugo Grȕnermel

       

       

           Okresné kolo technickej olympiády – kategória A, B;  28. 11. 2019

      Kategória A – súťaž dvojíc:  

      Dávid Adamec, Sebastián Čík - 1. miesto

      Kategória B – súťaž jednotlivcov

      Adam Zumerling - 1. miesto

       

       

          Diecézna matematická súťaž: ,,Tri hlavy a tri perá“, 28. 11. 2019

      Školu reprezentovali:

      Jakub Kopernický

      Veronika Kurzová

      Samuel Pauček

      Paulína Valachovičová

      Martina Štullerová

      Tamara Petrášová

       

       

            Okresné kolo olympiády v SJL,  27. 11. 2019

      Školu reprezentoval

      Samuel Bratko  

       

       

         Súťaž ,,Náboj Junior 2019,, 22. 11. 2019

      Družstvo:

      Dávid Adamec, Sebastián Čík, Samuel Pauček, Martina Štullerová – 3. miesto

       

       

      Krajské kolo v recitácii kresťanskej poézie a prózy ,, ... a Slovo bolo u Boha ...“,  12. 11. 2019

      1.   kategória – poézia:

      Lukáš Jurášik – 1. miesto

      1.   kategória – poézia:

      Tamara Valentovičová – 2. miesto

      1.   kategória – poézia:

      Barbora Štullerová – 1. miesto

      1.   kategória –próza

      Laura Wolfová Uka – 1. miesto

      1.   kategória – próza

      Alžbeta Danišová - 1. miesto

      1.   kategória  -  próza:

      Natália Paučeková - 1. miesto

      1.   kategória  -  próza:

      Paulína Valachovičová – 1. miesto

       

       

            Školské majstrovstvá okresu Žarnovica žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu,  

      12. 11. 2019

      Dievčatá:

      Martina Štullerová – 1. miesto

      Veronika Kurzová – 2. miesto

      Chlapci:

      Samuel Pauček – 2. miesto

      Sebastián Čík – 3. miesto

      Družstvo ZŠ sv. Alžbety č. 1:

      Samuel Pauček a Martina Štullerová – 1. miesto

      Družstvo ZŠ sv. Alžbety č. 2:

      Sebastián Čík a Veronika Kurzová – 3. miesto

       

       

      Okresné kolo vo vybíjanej najmladších žiakov ZŠ,  24. 10. 2019

      Timotej Boroš, Alžbeta Danišová, Diana Šályová, Frederik Ďurček, Matej Kondra, Dávid Krčmárik, Martina Oklapeková, Eliška Richterová, Hanka Tencerová, Patrik Ziman, Tamara Zumerlingová, Sofia Žňavová – 3. miesto

       

       

          Okresné kolo v cezpoľnom behu žiakov ZŠ,  26. 09. 2019

      Jednotlivci:

      Damian Kopernický – 1. miesto

                   Družstvo chlapcov:

                   Damian Kopernický, Jeremiáš Kováč, Peter Štefanka – 1. miesto

                   Družstvo dievčat:

                   Sabína Gregorová, Laura Sobčáková, Barbora Tichánková – 4. miesto

       

          Prevencia kriminality očami detí, 19. 09. 2019

      Školu reprezentovali:

      Lýdia Bratková, Samuel Debnár, Samuel Hula, Štefan Valentovič

           

         Regionálna výtvarná súťaž Salamander a baníctvo očami detí a mládeže, 05. 09. 2019

      II. kategória

      Bianka Gregorová – 2. miesto

      Matej Bratko – 3. miesto

    • Kontakty

      • Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
      • riaditelczsnb@gmail.com
      • 045/6856523 0911978869
      • Školská 15, 968 01 Nová Baňa
      • 030232481
      • 2021137888
      • 0904069906
  • Fotogaléria

    • Reprezentanti školy
    • Nástenky
    • Naše práce
    • Vieme, kde patria, 13. 03. 2020
    • Výtvarné práce zo súťaže VESMÍR OČAMI DETÍ - postup do celoslovenského kola
    • Aj BIO želé cukríky sa dajú vyrobiť, 12. 03. 2020
    • Vyrábame penový hasiaci prístroj, 12. 03. 2020
    • Dopravné prostriedky z recyklomateriálu - siedmaci na technike, 09. 03. 2020
    • Prečo vetráme? 09. 03. 2020
    • Dýchame všetci rovnako?,   6. 03. 2020
    • Karneval, 21. 02. 2020
    • Workshop IT Akadémie pre piatakov a šiestakov, 21. 02. 2020