Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Objednávateľ:
Typ:
Rok:
Mesiac:
Vyhľadávanie:
Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
Zmluva č. 4 Dodatok s DPH 29.03.2021 SPP Mgr. Branislav Pirháč
Zmluva č. 03 k Zmluve o dodávke plynu Dodatok s DPH 27.07.2018 SPP Mgr. Branislav Pirháč
Zmluva č. 358/2013 o rámcových podmienkach spolupráce pri realizácii projektu s DPH 19.06.2013 NÚCEM
Faktúra 20120301 Fakturácia za výmenu okien na ZŠ sv. Alžbety 66 095,87 s DPH 07.03.2012 STRATEG Building, s.r.o. ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa
Zmluva 1/2012 Výmena okien na ZŠ sv. Alžbety v Novej Bani 66 095,87 s DPH 12.01.2012 STRATEG Building, s.r.o., Základná škola sv. Alžbety Školská 15, 968 01 Nová Baňa
  • Kontakty

   • Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
   • riaditelczsnb@gmail.com
   • 045/6856523 0911978869
   • Školská 15, 968 01 Nová Baňa Slovakia
   • 30232481
   • 2021137888
   • 0904069906
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje