Správa za školský rok

Správa

o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2020/2021

Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 435/2020 Z.z.

§ 2. ods. 1 a

Údaje o škole

Názov školyZákladná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
Adresa školyŠkolská 15, 968 01 Nová Baňa
Telefón045/68 56 523, 0911 978 869
E-mailriaditelczsnb@gmail.com
WWW stránkaalzbetka.edupage.org
ZriaďovateľRímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

Vedúci zamestnanci školy

 Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
RiaditeľMgr. Branislav Pirháč09057381620911978869riaditelczsnb@gmail.com
ZRŠIng. Júlia Hrmová045/68565230903017706julia.hrmova@gmail.com
Vých. poradcaIng. Iveta Motyková045/6856523 ivet.motykova@gmail.com

Rada školy

 Titl., priezvisko, menoKontakt
predsedaPaedDr. Monika Solčanová 045/6856523
   
pedagogickí zamestnanciIng. Iveta Motyková 045/6856523
   
ostatní zamestnanciZuzana Tužinská 045/6856523
   
zástupcovia rodičovMgr. Libuša Zumerlingová 
 Mgr. Andrea Galetová  
 Ing. Viktória Valachovičová 
 Jozef Vozár 
   
zástupca zriaďovateľaMons. Peter Mišík 045/6857011
 Mgr. Peter Hudec 
 Ing. arch. Ján Kôpka 
 Gregor Káder 

§ 2. ods. 1 b

Údaje o zriaďovateľovi

NázovRímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
SídloBanská Bystrica
Telefón048 472 0808
E-maildsu.bb@rcc.sk

§ 2. ods. 1 c

Činnosť rady školy a poradných orgánov školy

Rada školy sa riadi svojím vlastným programom pod vedením predsedníčky PaedDr. Moniky Solčanovej

§ 2. ods. 1 d

Údaje o počte žiakov

Počet žiakov školy: 184

Počet tried: 10

Podrobnejšie informácie:

Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
počet tried21111111110
počet žiakov241924141822182619184
z toho ŠVVP12336353228
z toho v ŠKD191822104    73

§ 2. ods. 1 e

Zamestnanci

Pracovný pomer

Pracovný pomerPočet pedag. prac.Počet nepedag. prac.
TPP225

§ 2. ods. 1 f

Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
učiteľov01616
vychovávateľov022
asistentov učiteľa033
školský psychológ011
spolu02222

§ 2. ods. 1 g

Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

NOVEMBER 2020

- Regionálne kolo výtvarnej súťaže Čarovný svet rozprávok, 10. 11. 2020

I. kategória:

Ondrej Fidermák - 1. miesto

Tamara Valentovičová - 3. miesto

Vanesa Adamcová - strieborné pásmo

II. kategória:

Sabína Budinská - 3. miesto

Hanka Budinská - zlaté pásmo

- Okresné kolo Olympiády zo slovenského jazyka a literatúry, 27. 11. 2020

Paulína Valachovičová - 3. miesto

- Informatická súťaž iBobor, 30. 11. 2020

Kategória - DROBEC

Plný počet bodov získali:

Jakub Fidermák

Klára Gregorová

Roderik Hudec

Viktória Sedliaková

Ďalší úspešní riešitelia:

Laura Uka Wolfová, Lukáš Jurášik, Laura Holá, Šimon Brodziansky, Eliáš Krčmárik, Blahoslav Bartoš, Jerguš Budinský, Pravoslav Maruška, Tomáš Debnár, Matúš Král, Elin Holubová, Bianka Gregorová, Pavol Šustek.

Kategória - BOBRÍK

Úspešní riešitelia:

Vanesa Adamcová, Diana Müllerová, Dávid Krčmárik, Ondrej Fidermák, Bruno Brieška, Tamara Valentovičová, Kristína Králová, Ivana Obrcianová, Klára Tužinská, Simona Vicianová.

Kategória - BENJAMÍN

Úspešní riešitelia:

Dominika Králová

Noel Vallo.

Kategória - KADET

Samuel Pauček

- Okresné kolo, Technická olympiáda, 26. 11. 2020

Súťažná dvojica - kategória A: 1. miesto, postup do krajského kola

Sebastián Čík

Samuel Debnár

Kategória B

Adam Zumerling - 1. miesto, postup do krajského kola

DECEMBER 2020

Regionálna výtvarná súťaž pre deti a mládež POLÍCIA ZNÁMA NEZNÁMA, 4. 12. 2020

Kategória B

Elia Borošová - 2. miesto

Viktória Sedliaková - 2. miesto

Jerguš Budinský - Cena riaditeľky POS

- Školské kolo matematickej súťaže - Pytagoriáda, 16. 12. 2020 - úspešní riešitelia:

Meno a priezvisko Ročník Body za úlohy Body za čas Body SPOLU

Bianka Gregorová 3. 15 12 27

Šimon Brodziansky 3. 15 12 27

Vladimír Kovarík 3. 13 12 25

Jakub Fidermák 3. 13 12 25

Matúš Král 3. 13 11 24

Diana Štrbová 3. 11 12 23

Jerguš Budinský 3. 12 10 22

Viktória Sedliaková 3. 11 11 22

Pravoslav Maruška 3. 10 12 22

Elin Holubová 3. 10 11 21

Matej Bratko 3. 10 11 21

Odnrej Fidermák 4. 12 8 20

Michal Holý 4. 11 10 21

Dávid Krčmárik 5. 12 5 17

Martina Oklapeková5. 10 4 14

Natália Paučeková 6. 14 9 23

Dominika Králová 6. 13 10 23

Noel Vallo 6. 11 9 20

Filip Valachovič 6. 10 10 20

Matúš Tencer 6. 10 8 18

Veronika Kurzová 7. 14 0 14

Ema Vozárová 7. 12 2 14

Jakub Kopernický 7. 10 7 17

Adam Zumenling 7. 10 4 14

Samuel Pauček 8. 11 7 18

JANUÁR 2021

- Okresné kolo, Olympiáda v anglickom jazyku, 13. 01. 2021

Kategória 1A

Adam Zumerling - 2. miesto

Kategória 1B

Tomáš Jaďuď - 1. miesto, úspešný riešiteľ, postup do krajského kola

- Školské online kolo Geografickej olympiády, 20. 01. 2021

Kategória E

Martina Štullerová - 1. miesto

Tomáš Jaďuď - 2. miesto

Samuel Pauček - 3. miesto

Lýdia Bratková - 4. miesto

Kategória F

Jakub Kopernický - 1. miesto

Noel Vallo - 2. miesto

- Školské online kolo Biologickej olympiády, 22. 01. 2021

Kategória C

Martina Štullerová - 1. miesto

Tomáš Jaďuď - 2. miesto

- Školské online kolo Dejepisnej olympiády, 26. a 28. 01. 2021

Kategória C

Katarína Petrášová - 1. miesto

Debora Valentovičová - 2. miesto

Martina Štullerová - 3. miesto

Kategória D

Veronika Šusteková - 1. miesto

Kategória E

Adam Zumerling - 1. miesto

Jakub Kopernický - 2. miesto

Kategória F

Natália Paučeková - 1. miesto

- Okresné kolo Matematickej olympiády, 27. 01. 2021

Kategória Z9

Martina Štullerová - 2. miesto, úspešná riešiteľka

- Okresné kolo matematickej olympiády Z5, dištančná forma 27. 01. 2021

Kategória Z9

Martina Štulleroá - 2. miesto, úspešná riešiteľka, postup do krajského kola

FEBRUÁR 2021

- Krajské kolo, Technická olympiáda, 4. 2. 2021

Súťažná dvojica - kategória A: - úspešní riešitelia

Sebastián Čík

Samuel Debnár

Kategória B

Adam Zumerling - 4. miesto, úspešný riešiteľ

- Okresné kolo Geografickej olympiády, online forma, 5. 2. 2021

Kategória E

Tomáš Jaďuď - 2. miesto, úspešný riešiteľ, postup do krajského kola

Samuel Pauček - 3. miesto, úspešný riešiteľ, postup do krajského kola

Martina Štullerová - 4. miesto, úspešná riešiteľka

Kategória F

Noel Vallo - 1. miesto, úspešný riešiteľ, postup do krajského kola

Jakub Kopernický - 2. miesto, úspešný riešiteľ, postup do krajského kola

- okresné kolo Biologickej olympiády, 8. 2. 2021

Kategória C

Martina Štullerová - úspešná riešiteľka

Tomáš Jaďuď - úspešný riešiteľ

- okresné kolo Dejepisnej olympiády, 11. 2. 2021

Kategória C

Katarína Petrášová - 1. miesto, úspešná riešiteľka, postup do krajského kola

Debora Valentovičová - 3. miesto, úspešná riešiteľka

Kategória D

Veronika Šusteková - 1. miesto, úspešná riešiteľka, postup do krajského kola

Kategória E

Adam Zumerling - 2. miesto, úspešný riešiteľ

Jakub Kopernický - 3. miesto

Kategória F

Natália Paučeková - 3. miesto

MAREC 2021

- Okresné kolo Chemickej olympiády, 12. 3. 2021

Katarína Petrášová - 1. miesto, úspešná riešiteľka

Martina Štullerová - 2. miesto, úspešná riešiteľka

Tomáš Jaďuď - 3. miesto, úspešný riešiteľ

Debora Valentovičová - úspešná riešiteľka

- Krajské kolo Dejepisnej olympiády, 22. 3. 2021

Kategória C

Katarína Petrášová - 4. miesto, úspešná riešiteľka

Kategória D

Veronika Šusteková - úspešná riešiteľka

- Okresné kolo Matematickej olympiády, 31. 03. 2021, dištančná forma

Kategória Z6

Dominika Králová - 2. miesto, úspešná riešiteľka

Natália Paučeková - 2. miesto, úspešná riešiteľka

Noel Vallo - 4. miesto, úspešný riešiteľ

Filip Valachovič - riešiteľ

Kategória Z8

Paulína Valachovičová - 1. miesto, úspešná riešiteľka

Lýdia Bratková - riešiteľka

Samuel Pauček - riešiteľ

APRÍL 2021

- Okresné online kolo Biologickej olympiády, kat. E, 8. 4. 2021

odbor botanika

Viktória Paulíková - 1. miesto

odbor zoológia

Hana Mikušková - 1. miesto

- Okresné kolo matematickej súťaži - Pytagoriáda P3 - P8, 13. - 14. 4. 2021

Kategória P3

Šimon Brodziansky - 4. miesto, úspešný riešiteľ

Jakub Fidermák - 5. - 6. miesto, úspešný riešiteľ

Diana Štrbová - 5. - 6. miesto, úspešná riešiteľka

Matej Bratko - úspešný riešiteľ

Ostatní riešitelia:

Viktória Sedliaková

Elin Holubová

Matúš Král

Bianka Gregorová

Pravoslav Maruška

Jerguš Budinský

Vladimír Kovarík

Kategória P4

Ondrej Fidermák - úspešný riešiteľ

Michal Holý - riešiteľ

Kategória P5

Dávid Krčmárik - 1. miesto, úspešný riešiteľ

Martina Oklapeková - 3. miesto, úspešná riešiteľka

Kategória P6

Natália Paučeková - 4. - 5. miesto, úspešná riešiteľka

Dominika Králová - 6. - 7. miesto, úspešná riešiteľka

Ostatní riešitelia:

Noel Vallo

Matúš Tencer

Filip Valachovič

Kategória P7

Veronika Kurzová - 4. miesto, úspešná riešiteľka

Ostatní riešitelia:

Ema Vozárová

Jakub Kopernický

Adam Zumerling

Kategória P8

Samuel Pauček - 1. miesto, úspešný riešiteľ

- Krajské kolo Geografickej olympiády, 16. 4. 2021

Kategória E

Tomáš Jaďuď - riešiteľ

Samuel Pauček - riešiteľ

Kategória F

Noel Vallo - úspešný riešiteľ.

Jakub Kopernický- úspešný riešiteľ

- Vyhodnotenie výtvarnej súťaže: Talent - Umenie - Kumšt - 2021, 16. 4. 2021

Kategória 1: Výtvarný návrh úžitkového predmetu alebo dekoratívneho predmetu

Katarína Petrášová - Čestné uznanie

Kategória 3: Fotografia

Martina Štullerová - 2. miesto

- Okresné kolo Biologickej olympiády, kategória D, 20. 4. 2021

Adam Kasan - 1. miesto, úspešný riešiteľ

- Diecézne kolo výtvarnej súťaže ,,Biblia očami detí“, 21. 04. 2021

3. kategória

Jakub Fidermák - 2. miesto, postup do celoslovenského kola

Ostatní súťažiaci:

Elia Borošová

Bianka Gregorová

Pavol Šustek

- Krajské kolo Chemickej olympiády, 22. 4. 2021

Tomáš Jaďuď - úspešný riešiteľ

Martina Štullerová - úspešná riešiteľka

Katarína Petrášová - úspešná riešiteľka

MÁJ 2021

- Krajské kolo Biologickej olympiády, online forma, kat. E, 18.5.2021

odbor botanika

Viktória Paulíková - úspešná riešiteľka

odbor zoológia

Hana Mikušková - úspešná riešiteľka, 5. miesto

JÚN 2021

- VYHODNOTENIE XII. ročníka - Dodekova Nová Baňa, 14. 06. 2021

2. kategória: 1. miesto - Nela Barboríková

3. kategória: 1. miesto - Ondrej Fidermák,

2. miesto - René Záhumenský

4. kategória: 1. miesto - Debora Valentovičová,

2. miesto - Katarína Petrášová

3. miesto - Hanka Budinská

Najlepšie ocenené literárne práce Dodekovej Novej Bane:

1. kategória: 1. miesto - Šimon Brodziansky

2. miesto - Nelka Cicková

3. miesto - Elin Holubová

2. kategória 1. miesto - Natália Psotková

3. kategória 1. miesto - Paulína Valachovičová

Ocenenie Pohronským múzeom: Sabína Budinská

- 29. 06. 2021, Vyhodnotenie súťaže MAKS a MAKSÍK

Do matematickej súťaže MAKSÍK sa zapojili žiaci:

Lukáš Jurášik, Maxim Hrnčiar - 2. ročník

Jerguš Budinský, Matúš Král, Nela Cicková - 3. ročník

Tamara Valentovičová - 4. ročník

Všetci boli ocenení diplomom a ceruzkou.

Najúspešnejší boli Matúš Král a Jerguš Budinský, ktorí získali titul Najmúdrejší Maksikáč a pekné vecné ceny.

Do druhej kategórie MAKS 5 sa zapojila Kristína Králová. Získala titul Maksi Hviezda a pekné darčeky.

Žiaci prijatí u pána primátora, 29. 06. 2021

Katarína Petrášová, Martina Štullerová, Tomáš Jaďuď

Žiaci, ktorí získali v školskom roku 2020/2021 pochvalu od pána riaditeľa školy:

Katarína Petrášová, Martina Štullerová, Debora Valentovičová,Tomáš Jaďuď

Aktivity a prezentácia na verejnosti

V školskom roku pre pandémiu COVID 19 boli akcie obmedzené a výrazne redukované.

Žiakom bola poskytnutá technika pre dištančné vzdelávanie (NTB). Pomoc školskej psychologičky a asistentiek, ktoré sa pravidelne spájali so žiakmi a pomáhali riešiť vzniknuté problémy.

Do súťaží a olympiád boli zapájaní žiaci, ktorí prejavili záujem o takúto formu.

Informácie boli zverejňované na stránke školy a v Novobanských novinách.

§ 2. ods. 1 h

Projekty

Škola je dlhodobo zapojená do projektov:

Recyklohry

Dobrá novina

Adopcia srdca

Milón detí sa modlí ruženec

Deň bez áut

Zbierka BIELA PASTELKA

Deň Narcisov

Kozmo a jeho dobrodružstvá

Zippyho kamaráti

Kamaráti Jabĺčka

IMTS 2014 - Zlepšenievzdelávacíchvýsledkov žiakov so ŠVVP v ZŠ sv. Alžbety, Nová Baňa

Dajme spolu gól

Ideme hrať ping - pong

§ 2. ods. 1 i

Výsledky inšpekčnej činnosti

V školskom roku nebola na škole inšpekcia.

§ 2. ods. 1 j

Materiálno-technické podmienky

Materiálno- technické podmienky sa neustále zlepšujú. V tomto školskom roku sme v prvom rade:

- doplnili technické pomôcky, učebné pomôcky a športové náradie,

- vymaľovali sme triedy, ktoré boli poškodené po výmene dverí a všetky chodby: na prízemí, I. poschodí, II. poschodí,

- vymenili sme vstupné dvere do tried na druhom poschodí, nakoľko pôvodné boli už veľmi poškodené a neopraviteľné,

- vybudovali sme vyvýšené zahrady pre skrášlenie prostredia a praktickú výučbu,

- oprava a obnova výpočtovej techniky.

Materiálno - technické podmienky sa opäť zlepšili, čím sme vytvorili predpoklad pre kvalitnejšiu výučbu a príjemnejšie prostredie pre žiakov i učiteľov.

Potreby a pripravované plány

Oprava fasády budovy, v tomto čase neriešiteľná záležitosť.

§ 2. ods. 1 k

Úspechy a nedostatky

Oblasti, v ktorých škola dosahuje dobré výsledky:

- materiálno - technická oblasť,

- výsledky v olympiádach, speváckych, športových, výtvarných a recitačných súťažiach, napriek zmeneným podmienkam,

- starostlivosť o integrovaných žiakov,

- kvalifikovanosť pedagógov, ich ďalšie vzdelávanie,

- zapojenosť školy do národných projektov,

- školská knižnica,

- spolupráca s rodičmi,

- pri škole funguje ŠKD, ktorá zabezpečuje pobyt v škole pre žiakov 1. - 4. po ukončení vyučovania do 16:00 hod. počet žiakov 73, dve oddelenia,

- žiaci svoj voľný čas mohli stráviť v CVČ, kde fungovalo 8 krúžkov,

- spolupráca s IT Akadémiou - vzdelávanie učiteľov aj žiakov,

Oblasti, v ktorých sú nedostatky a treba úroveň výchovy a vzdelávania zlepšiť:

oblasť výchovy

- dôslednosť pri plnení stanovených cieľov,

- častejšie stretnutia so zákonným zástupcom žiaka, ktorý má problémy.

oblasť vzdelávania

- využívanie techniky na hodinách, ktorá je na škole / PC, interaktívne tabule.../,

- využívanie medzipredmetových vzťahov, príprava žiakov do praxe.

Návrh opatrení:

oblasť výchovy

- duchovné obnovy pre žiakov II. stupňa konať 2 x do roka,

- vychovávať osobným príkladom, hľadať vhodné cesty pre spoluprácu so žiakom.

oblasť vzdelávacia

- využívanie PC, interaktívnych tabúľ na hodinách všetkými učiteľmi,

- pripravovať žiakov do praxe - viacej tvorivosti, riešenie úloh, ktoré vychádzajú z reálneho života,

- zlepšiť motiváciu hodín a vyučovania,

- hodiny pripravovať tak, aby boli pre žiakov zaujímavé.

materiálna oblasť

- hľadať možnosti ako získať finančné prostriedky.

§ 2. ods. 3 a

ŠVVP na ZŠ

Počet žiakov so ŠVVP: 28

Starostlivosť zabezpečuje školský psychológ a tri pedagogické asistentky, ktoré sa podľa potreby venujú žiakom. Úzka spolupráca so zariadeniami: CPPPaP Žarnovica, CŠPP Nová Baňa, ktoré zabezpečujú diagnostiku a poradenstvo.

§ 2. ods. 3 b

Zapísaní žiaci

Počet zapísaných prvákov k 30.6.2020: 24/ počet dievčat: 12

Skutočný počet žiakov 1. ročníka k 15.9.2020: súčet 24/ počet dievčat 12

Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: 1 / počet dievčat 0

Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2021

Školskú dochádzku k 31.8.2021 ukončilo 19 žiakov, ktorí boli prijatí na stredné školy podľa záujmu.

 Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
Počet žiakov     1919

§ 2. ods. 3 c

Prihlásení na SŠ

Žiaci deviateho ročníka v počte 19 boli prihlásení na stedné školy podľa vlastéha záujmu a úspešne prijatí na vzdelávanie.

§ 2. ods. 3 d

Prijatí na SŠ

školaspolupočet dievčat
gymnáziá54
zdravotnícke školy22
poľnohospodárske10
SOŠ obchodné22
Pedagogické11
SOŠ dopravné40
SOŠ ostatné41

§ 2. ods. 3 e

Klasifikácia tried

TriedaANJBIODEJFYZGEGHUVCHEIFVINFKNBMATNEJOBNPVCPDA
1. A               
1. B               
21    1   11,05    
31,39    1  111,13  11,04
41,64    1  111,43  11,14
51,721,51,39 1,44   1 1,61    
61,861,621,571,711,57   1 2,05    
72,121,241,472,062 1,71 1 1,711,47   
81,7121,831,921,75 1,92 1 1,961,67   
92,052,111,7922,05 1,89   1,891,84   

TriedaPRVSJLSPRSEETEHTHDTSVTEVVLAVYV
1. A  1       
1. B  1       
21,0511   1  1
3 1,131   1 11
4 1,571   1 1,211
5 1,561       
6 1,521       
7 1,351       
8 1,631       
9 1,681       

Prospech žiakov

Žiak ôsmeho ročníka na základe žiadosti rodičov a doporučenia detského lekára bol neklasifikovaný a opakuje ročník. Dôvod: vážne zdravotné problémy po prekonaní COVID -19.

TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
1. A121200
1. B121200
2191900
3242400
4141400
5181800
6222100
7181800
8262501
9191900

§ 2. ods. 5 a

Finančné a hmotné zabezpečenie

1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov boli poskytnuté vo výške 514 073

2. Dotácie na ŠKD a CVČ 43 601 €

3. Dopravné žiakov 292,52 €

4. Dotácia na asistenta učiteľa 24 384 €

5. Dotácia na nákup učebníc 4 800 €

6. Vzdelávacie poukazy 2 982 €

7 . Dotácia na žiakov zo soc. znev. prostredia 149,80 €

8. Príspevok rodičov: za pobyt detí v ŠKD 4 295 €

na CVČ 291 €

9. Príspevok na : lyžiarsky výcvik 3 150 €

10. Projekt - zmluva o poskytnutí NFP na zlepšenie vzdel. výsledkov žiakov so ŠVVVP 23 162,96 €

11. Dotácia na stravovanie žiakov 14 965,20 €

12. Dohadovacie konanie 2 698 €

13. Príspevok na protiepidemol. opatrenia 1 300 €

Ostatné výnosy 226, 42 €

Prenos z roku 2019 39,48 €

Prenos do roku 2021 - 100 €

Prenos do roku 2021 za ŠKD a CVČ 4 074,77 €

Príjmy celkom: 638 235,61 €

§ 2. ods. 5 b

Voľnočasové aktivity

Činnosť krúžkov bola obmedzená z dôvodu pandémie COVID 19 a prevažne dištančného vzdelávania.

Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
Divadelný krúžok12 PhDr. Katarína Rudincová
Futbalový a florbalový krúžok13 Mgr. Andrej Fidermák
Loptové hry15 PhDr. Katarína Rudincová
Matematika a slovenčina hravo i vážne17 Mgr. Stanislava Polcová
Potulky prírodou10 Mgr. Marta Pirháčová
Spevácky zbor Alžbetka24 PaedDr. Monika Solčanová
Šachový krúžok18 PaedDr. Monika Solčanová
Učiaca záhrada9 Mgr. Marta Pirháčová

§ 2. ods. 5 c

Spolupráca školy s rodičmi

V školskom roku boli aktivity s rodičmi veľmi oklieštené z dôvodu pandémie. Spolupráca prebiehala hlavne v pomoci pri domácom učení.

Škola v rámci svojich možností poskytovala poradenský servis, technickú pomoc. K dispozícii boli asistentky a školská psychologička.

§ 2. ods. 5 d

Iné podstatné skutočnosti

Školský rok začal za plnej prevádzky a účasti žiakov na prvom a druhom stupni. Od 26.10. 2020 prechádzali žiaci II. stupňa na dištančnú formu vzdelávania, žiaci prvého stupňa pokračujú v prezenčnom vzdelávaní za sprísnených protipandemických opatrení. Činnosť ŠKD sa upravila tak, aby sa žiaci nepremiešavali a boli v kmeňových triedach. Ministerstvo školstva upravilo termín jesenných prázdnin.

Počas obdobia sa pracovné porady presunuli do online priestoru a zhustila sa frekvencia, nakoľko nebolo možné sa všetkým stretávať na pôde školy.

OD 30.11. 2020 bolo umožnené vzdelávanie žiakom druhého stupňa v škole v skupinách do 5 žiakov - pozornosť žiaci so ŠVVP. Po vianočných prázdninách prešiel aj prvý stupeň na online vzdelávanie a v škole sa učili len žiaci rodičov z kritickej infraštruktúry.

Od 8.2.2021 prechádzajú žiaci prvého stupňa na prezenčné vzdelávanie, žiaci druhého stupňa ostávajú na dištančnej forme, okrem žiakov rodičov pracujúcich v kritickej infraštruktúre - 1 skupina. ŠKD funguje v kmeňových triedach tak, aby sa žiaci nepremiešavali.

Od 1.3.2021 všetci žiaci sú na dištančnej forme vzdelávania, vškole sú len deti rodičov z kritickej infraštruktúry.

Od 22.3.2021 zmena: I. stupeň prezenčne, II. stupeň dištančne a skupina pre žiakov rodičov z kritickej infraštruktúry.

Od 19.4.2021 sa k prezenčnej forme vzdelávania na prvom stupni pridávajú žiaci 8. a 9. ročníka.

Od 5.5.2021 celá škola funguje na prezenčnej forme. Žiakom, tak ako nastupovali, bolo poskytnuté "adaptačné obdobie".

Koncoročné výlety sa uskutočnili len v blízkom okolí.

Zápis do prvého ročníka prebiehal len elektronicky.

Súťaže a olympiády prebiehali online formou, učitelia pripravovali žiakov podľa záujmu.

Školský rok sa ukončil v riadnom termíne.

Záver

Vypracoval: Mgr. Branislav Pirháč

V Novej Bani 29. septembra 2021

Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 30.9.2021

Vyjadrenie rady školy

Vyjadrenie rady školy:

Rada školy dňa: 13.10.2021 PREROKOVALA správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach katolíckej školy ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa za školský rok 2020/2021

Predseda RŠ: PaedDr. Monika Solčanová

Schválenie zriaďovateľom školy

Stanovisko zriaďovateľa:

Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica

SCHVAĽUJE - NESCHVAĽUJE

správu o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach katolíckej školy ZŠ sv. Alžbety Nová Baňa za školský rok 2020/2021

Dňa:

Riaditeľka DŠÚ: Ing. Mgr. Jana Brázdilová

  • Kontakty

   • Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
   • riaditelczsnb@gmail.com
   • 045/6856523 0911978869
   • Školská 15, 968 01 Nová Baňa Slovakia
   • 30232481
   • 2021137888
   • 0904069906
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje