• Oznam k zápisu

     • Vážení rodičia!

      Na základe rozhodnutia ministra školstva sa zápis prvákov na školský rok 2020/2021 posúva a uskutoční sa v priebehu mesiaca apríl 2020 /do konca mesiaca/ bez osobnej prítomnosti detí, v priestoroch školy, s dôrazom na dodržanie hygienicko-epidemiologických opatrení.

      Rodičia, ktorí využili elektronickú prihlášku nemusia osobne prísť. Ich prihláška je plne akceptovaná. Overenie prebehne po ukončení prerušenia školského vyučovania.

      Rodičia môžu svoje dieťa do prvého ročníka zapísať už teraz:

      • elektronicky cez web stránku školy www.alzbetka.edupage.org – elektronická prihláška,
      • telefonicky na čísle 0905 738 162 alebo 0911 978 869.

      Mgr. B. Pirháč,

      riaditeľ školy

     • MILÍ RODIČIA A DETI!

     • Sme tu pre Vás, milí rodičia a deti!  /aj keď na tento čas iba na telefóne/. Poskytujeme vám informácie o konzultačných hodinách. Samozrejme, okrem uvedených termínov, sme vám k dispozícii stále. Ak nezdvihneme telefón, alebo neodpovieme hneď, urobíme tak čo najskôr. Pozdravujeme vás!

      Vaši učitelia!

       

       

       

     • Milí rodičia a žiaci našej školy!

     • V tejto krízovej situácii, ktorá je náročná pre každého z nás, by sme Vám radi ponúkli možnosť telefonického poradenstva a konzultácie s našou školskou psychologičkou Mgr. Katarínou Budinskou. Môžete sa na ňu obrátiť na telefónnom čísle 0944 014 070 vo vyhradenom čase od 16:00 do 18:00 hod. počas pracovných dní.

     • Milí žiaci!

     • Nezabudnite - PRÁZDNINY NEMÁTE!

      Využite zmysluplne čas:

      - stíšte sa, dajte tak priestor na duchovný rast - učte sa všetci - osobitne deviataci - čaká vás T9 - samoštúdium je dôležitou prípravou na život - sledujte pokyny učiteľov na EduPage - myslia na vás - hrajte sa s rodičmi - tvorte - veľa čítajte - upracte si svoje izbičky - máte čas byť dôslední - nezabudnite na svoje zdravie - vitamíny - pohyb na čerstvom vzduch - obmedzte stretnutia ...

      NIET ČAS NA NUDU! TEŠÍME SA NA STRETNUTIA V ŠKOLE!

     • OZNAM

     • Na základe rozhodnutia UKŠ bude ZŠ sv. Alžbety zatvorená od 16. 03.2020 do 27. 03. 2020.

     • Z USMERNENIA ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vyberáme:


     • 12.03.2020


           Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
            V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.
           Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.
       Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií                   s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j.                       1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.
          

        

      Ďalšie USMERNENIE pridávame v celom znení tu:

     • 2 % dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,
      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť sa!

      Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy.

      Na stránke školy - v hornej lište - máme stručný návod, ako na to.

      Tlačivo nájdete tu: https://alzbetka.edupage.org/percenta2/

        

     • Oznam

     • V utorok 10. 03. 2020 bude vyučovanie prebiehať v skrátenom režime z dôvodu vzdelávania sa učiteľov. Za pochopenie ďakujeme.

      ČASOVÝ ROZPIS VYUČOVANIA

       „skrátená forma“

      I.  7.35 – 8.10

                                   prestávka 10 min.

      II. 8.20 – 8.55

                                   prestávka 15 min.

      III. 9.10 – 9.45

                                   prestávka 10 min.

      IV. 9.55 – 10.30

                                   prestávka 10 min.

      V. 10.40 – 11.15

                                    prestávka 10 min.

      VI. 11.25 – 12.00

                                    prestávka 10 min.

      VII. 12.10 – 12.45  

     • Testovanie 9 2020

     • V školskom roku 2019/2020 sa riadny termín Testovania 9 uskutoční 1. apríla 2020 (streda) na všetkých ZŠ a gymnáziách s 8-ročným s vzdelávacím programom z predmetov SJL, MJL a MAT.

      Náhradný termín testovania sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020. 

      Základné informácie a Špecifikácie testov T9 2020 sú zverejnené na webovom sídle https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9.

       

  • Kontakty

   • Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
   • riaditelczsnb@gmail.com
   • 045/6856523 0911978869
   • Školská 15, 968 01 Nová Baňa
   • 030232481
   • 2021137888
   • 0904069906
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje