• USMERNENIE PRE ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV

     • Vážení rodičia,

      žiadame Vás, aby ste rešpektovali usmernenie  k postupu ZŠ v čase platnosti Uznesenia vlády SR č. 678.

      Časť dokumentu, týkajúceho sa ZŠ prikladáme tu.

      Dokument je platný prvým dňom po jesenných prázdninách.

      Po nástupe do školy po prázdninách, t.j. v utorok 03. 11. 2020 každý žiak musí predložiť podpísané Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti /dokument z 01. 11. 2020 priložený tu/.

      Upozorňujeme, že Vyhlásenie o bezinfekčnosti podávajú zákonní zástupcovia len žiakov 1. - 4. ročníka. Žiaci 5. - 9. ročníka majú dištančné vzdelávanie, preto táto povinnosť neplatí pre nich.

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti žiakov máte možnosť podať aj elektronicky cez EduPage /mobilná aplikácia alebo web stránky školy/. 

     • POZVÁNKA NA SV. OMŠU

     • Pozývame Vás na spoločné prežívanie svätej omše pre spoločenstvá našich škôl a školských zariadení.

      Utorok 3.11. 2020 o 16,00

      Celebrantom sv. omše bude otec biskup Jozef Haľko.

      Internetové vysielanie bude prebiehať z kostola povýšenia Svätého kríža v Bratislave.

      Program môžete  sledovať na webe zkss.sk alebo priamo na našej Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/  

      Ďakujeme vám!

      Vyprosujeme požehnaný čas a veľa pokoja, trpezlivosti a nádeje do nasledujúceho obdobia.

      Mgr. Daniel Masarovič

      prezident ZKŠS

     • ZMENA TERMÍNOV JESENNÝCH PRÁZDNIN

     • Na základe opatrenia MŠVVaŠ SR sa v tomto školskom roku mení termín jesenných prázdnin a to nasledovne: 30. 10. 2020 (piatok), 2. 11. 2020 (pondelok), 6. 11. 2020 (piatok) a 9. 11. 2020 (pondelok).

     • OZNAM

     • Na základe rozhodnutí Úradu verejného zdravotníctva a Ústredného krízového štábu to v školstve bude znamenať nasledovné:

      Od pondelka 26. októbra 2020 do 27. novembra 2020 prechádza na dištančnú výučbu  druhý stupeň ZŠ

      Ak bude situácia priaznivá, v pondelok 30. novembra 2020 by sa mali žiaci vrátiť do škôl.

      Prvý stupeň ZŠ ostáva na prezenčnej výučbe.

      Prosíme, naďalej sledujte webovú stránku školy. 

     • COVID INFORMÁCIE

     • 02. 10. 2020

      Po absencii žiaka viac ako tri dni, kde sa nepočíta sobota, nedeľa, sviatok je nutné od rodiča vypísať:   vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

      Vyhlasenie_rodic%282%29.docx

       

      Oznam – rúška na školách

      Úrad verejného zdravotníctva SR zverejnil dňa 14. septembra 2020 nové opatrenie k noseniu rúšok. Opatrením sa predlžuje povinnosť nosiť rúška na školách od 1. októbra 2020 za inak nezmenených pravidiel.

      Povinnosť preventívneho nosenia rúšok platí od 14. septembra 2020 od 18:00 hod. do 1. októbra 2020 pre pedagógov a odborných zamestnancov (napr. asistent učiteľa alebo špeciálny pedagóg) a žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v rámci vyučovania.

      Nosenie rúšok v triedach nie je povinné pre mladšie deti, teda tie, ktoré navštevujú predškolské zariadenia a prvý stupeň základných škôl (ide o ucelený a nemeniaci sa kolektív; deti nosenie rúšok ťažšie znášajú; ak ho však budú na tvári akceptovať, jeho nosenie odporúčame).

       

      VENUJTE POZORNOSŤ DOKUMENTOM

       

       • POKYNY

      upravujúce postup, organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania žiakov v ZŠ v období od 1. septembra 2020 vypracované v súlade s opatreniami ÚVZ SR a manuálu MŠVVaŠ SR pod názvom Organizácia a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021

       • SEMAFOR

      pokyny_organizacia_od_01_09_2020.pdf

      semafor.pdf

       

      OZNAM PRE RODIČOV

      Pri nástupe do školy sú žiaci povinní odovzdať:

       • zdravotný dotazník,
       • Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa pred začiatkom nového školského roka 2020/2021

      Tlačivá si môžete vytlačiť alebo vyzdvihnúť v škole od 24. do 28. 08. 2020 v čase od 7.00 do 12.00 hod.

      Tlačivá:

      Vyhl._rodic.docx

       

      Vyhlasenie_rodic%281%29.docx

       

     • Upozornenie

     • Upozorňujeme rodičov na zvýšený výskyt parazitov /vši/ v jesennom období. Preto je dôležité zabezpečiť dôslednú hygienu. 

   • Kontakty

    • Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
    • riaditelczsnb@gmail.com
    • 045/6856523 0911978869
    • Školská 15, 968 01 Nová Baňa Slovakia
    • 30232481
    • 2021137888
    • 0904069906
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje