• AKO ĎALEJ ...

     • Z tlačovky vyplynulo, že aj ďalší týždeň: 01. 02. - 05. 02. 2021 - je škola zatvorená - pokračuje dištančná forma vzdelávania. Ďalšie informácie poskytneme o týždeň.

     • Hodnotenie a klasifikácia v prvom polroku školského roku 202/2021

     • Pedagogická rada na zasadnutí dňa 26.1.2021 rozhodla s prihliadnutím na Usmernenie k priebežnému hodnoteniu žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 počas mimoriadnej situácie a núdzového stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID – 19  takto:

      Prvý polrok školského roka 2020/2021 skončí 31.1.2021.

      Výpis hodnotenia za I. polrok školského roka 2020/2021 dostane zákonný zástupca elektronicky do IŽK prostredníctvom rodičovského konta cez EDUPAGE.

      Vyučovanie v II. polroku školského roka 2020/2021 na základe Rozhodnutia ministra školstva sa začne 1. februára 2021. Polročné prázdniny plánované na 1.2.2021 sa neuskutočnia. Forma vzdelávania (prezenčná/dištančná) bude zverejnená sa stránke školy.

      V prvom ročníku sa hodnotenie realizuje formou slovného hodnotenia.

      V 2. – 4. ročníku sa hodnotenie realizuje známkou vo všetkých predmetoch.

      V 5. – 9. ročníku sa hodnotenie realizuje známkou z hlavných vzdelávacích oblastí. Vo výchovných predmetoch sa uvedie slovo absolvoval (TŠV, VYV, INF, THD, KNB, HUV, OBN).

     • Školské kolo Geografickej olympiády

     • Dňa 20.1.2021 prebehlo online školské kolo Geografickej olympiády.  Ako sa prihláseným žiakom darilo si môžete pozrieť v sekcii výsledky súťaží /dostanete sa cez ponuku viac na hornej lište/.

      Blahoželáme!

     • Do pozornosti žiakom a rodičom žiakov 9. ročníka

     • Harmonogram prijímacieho pokračovania na stredné školy

      v šk. roku 2020/2021

       

      (Rozhodnutie ministra školstva, vedy, výskumu  a športu zo dňa 4. januára 2021)

        

      Testovanie 9                                                 Riadny termín                                              9. júna 2021

                                                                             Náhradný termín                                          24.júna 2021

                                                    

      Prijímacie konanie na SŠ (osemročná forma, štvorročná forma, päťročná forma, vzdelávanie v učebnom odbore)                                                                                 

                  od 3. mája 2021 do 14.máj  2021

       

      Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách podľa bodu 4 na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia

      a)  v prvom termíne  3. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj   4. mája 2021,

      b) v druhom termíne 10. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 11.mája 2021.

       

      Overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania v rámci prijímacích skúšok na vzdelávanie v SŠ sa uskutoční

      a) v prvom termíne 5. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 6.a 7.mája 2021

      b) v druhom termíne 12. mája 2021 a podľa potreby vzhľadom na počet uchádzačov aj 13.a 14. mája 2021.

       

      https://www.ucimenadialku.sk/usmernenia/otvorenie-skolskeho-roka-2020-2021/rozhodnutie%20ministra_4.1.2021.pdf

     • POKRAČOVANIE DIŠTANČNÉHO VZDELÁVANIA

     • Aj v týždni od 18. 01. 2021 bude prebiehať dištančné vzdelávanie všetkých žiakov školy.

      Naďalej sledujte stránku školy i FB, kde budeme aktualizovať informácie o ďalšom postupe podľa platných rozhodnutí.

      Želáme veľa zdravia i síl v štúdiu. 

       

     • OZNAM

     • Na základe súčasnej vážnej epidemiologickej situácie zisťujeme záujem o Školský klub od 11.1. 2021  ráno od 7.00 do 12.00 bez stravovania v ŠJ.

      Pre deti zákonných zástupcov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre, svoj záujem nahláste na email: riaditelczsnb@gmail.com dnes ( 7.1.2021) a v piatok 8.1.2021 do 13.00 hod.

      Po zistení záujmu budete informovaní o spustení, alebo nespustení prevádzky.

     • OZNAM

     • Od 11. 01. 2021 bude prebiehať dištančné vzdelávanie všetkých žiakov školy.

      • Prvý stupeň ZŠ triedne uč. si v rámci svojej triedy určia formu, akou budú pracovať so žiakmi – informácie poskytnú zákonným zástupcom žiakov.
      • Podľa aktuálneho vyjadrenia kompetentných by mal prvý stupeň od 18. 01. 2021 nastúpiť do školy.
      • Druhý stupeň ZŠ bude pokračovať vo vyučovaní podľa rozvrhu platného pred prázdninami.

      Informácie budeme aktualizovať podľa platných rozhodnutí a usmernení MŠ, vedy, výskumu a športu SR.

      Prajeme všetkým pevné zdravie.

   • Kontakty

    • Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
    • riaditelczsnb@gmail.com
    • 045/6856523 0911978869
    • Školská 15, 968 01 Nová Baňa Slovakia
    • 30232481
    • 2021137888
    • 0904069906
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje