• ,,VEZMI A ČÍTAJ !,, 31. 03. 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ,,VEZMI A ČÍTAJ !,, 31. 03. 2022.

      Školský projekt ,,VEZMI A ČÍTAJ !,, - zabalené knihy – darované deťmi deťom - vaše ,,zabalené tajomstvo,, - podľa textu na baliacom papieri si môžete bezplatne vybrať po jednej knihe a čítať – autori – ŽIACKA RADA – nielen - MAREC – mesiac knihy -

     • Okresné kolo v stolnom tenise - výsledky

     • Postrehy z okresného kola stolného tenisu žiačok a žiakov ZŠ, 29. 03. 2022

      Výborné výkony chalanov aj dievčat ...a hlavne nás chválili za disciplínu a snahu!! Boli perfektní!

      GRATULUJEME!

     • Naši chemici zabojovali ...

     •  - v okresnom kole Chemickej olympiády, 25. 03. 2022

      Kategória D - to dopadlo nasledovne:

      Paulína Valachovičová - 2. miesto, úspešná riešiteľka

      Samuel Pauček - 3. miesto, úspešný riešiteľ 

      Ivana Balážiová - úspešná riešiteľka

      Lýdia Bratková - úspešná riešiteľka   

      Veronika Šusteková - úspešná riešiteľka   

      Eliška Maruniaková - úspešná riešiteľka   

      Andrea Alžbeta Šályová - úspešná riešiteľka   

      GRATULUJEME A ĎAKUJEME ZA ÚSPEŠNÚ REPREZENTÁCIU!

     • Duchovná obnova siedmakov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Duchovná obnova siedmakov.

      V piatok, 25.3.2022, sa konala duchovná obnova siedmakov. Po rannej sv. omši sa stretli v "pastorku", kde mali priestor na napísanie svojich ťažkostí, slabostí, hriechov, negatív..., ktoré chceli odovzdať Bohu počas krížovej cesty na kalváriu. Po krátkej prestávke sa presunuli na kalváriu, kde sa spoločne modlili za svoje úmysly, ale aj za nenarodené deti, keďže to bol aj Deň počatého dieťaťa. Pri jedenástom zastavení mali priestor, v ktorom mohli na kríž nesený chlapcami pribiť lístočky, ktoré si pripravili. Po skončení krížovej cesty boli tieto lístočky spálené ako vyjadrenie toho, že všetko je spálené v Božej láske. Láske Ježiša, ktorý sa za nás obetoval a vstal z mŕtvych. V závere mali siedmaci možnosť prijať sviatosť zmierenia a zahrať sa spolu hry podľa vlastného výberu. Všetci sa zhodli na tom, že to bol krásny deň, kedy mohli spolu, aj za prispenia slnečného počasia, ďakovať Bohu za dar jeho lásky a obety.

     • CELOŠTÁTNE KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

     • V kategórii 1C sa súťaž konala 24. 03. 2022.

      Sebastian Antony Gulliver - žiak IX. ročníka -  sa umiestnil na veľmi peknom 6. mieste v rámci Slovenska a stal sa úspešným riešiteľom.

      GRATULUJEME A ĎAKUJEME ZA REPREZENTÁCIU ŠKOLY!

     • ,,POTULKÁČI,, sa túlali

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ,,POTULKÁČI,, sa túlali .

      Členovia krúžku POTULKY PRÍRODOU sa zúčastnili otvorenie CHODNÍČKA NOVOBANSKÝCH POVESTÍ 26. 03. 2022. Strávili príjemný deň pobytom v prírode. Bol to pre nich neopakovateľný zážitok. Veľmi oceňujeme nápad i samotnú realizácia projektu a tešíme sa, že sa Nová Baňa zase stala atraktívnejšou pre turistov. ĎAKUJEME!

     • Projekt Šafran - pokračuje

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projekt Šafran - pokračuje.

      Deviataci v rámci dejepisu na jeseň sadili v školskej záhrade cibuľky šafranu. Kvietky pripomínajú žlté DÁVIDOVE hviezdy - Židia ich boli prinútení nosiť za nacistickej vlády. Súčasťou projektu Šafran - sa stali na pamiatku 1,5 milióna židovských detí a tisícok ďalších detí, ktoré zahynuli počas holokaustu. Žiaci odfotili výsledky svojej práce, vo dvojiciach pracovali s textom, informovali spolužiakov s faktami, vyjadrovali pocity a strávili vyučovaciu hodinu učením sa v prírode.

     • Prváci v Mestskej knižnici v Novej Bani

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prváci v Mestskej knižnici v Novej Bani.

      - strávili jedno marcové predpoludnie aj s triednymi pani učiteľkami. V knižnici bol pre nich pripravený zaujímavý program. Pozorne počúvali rozprávky, ktoré im prečítala p. uč. Liptáková, za čo jej ďakujeme. Žiaci kreslili ilustrácie, záujemcovia sa zapísali do knižnice ako členovia a dostali čitateľský preukaz. Pevne veríme, že sa do knižnice kedykoľvek radi vrátia. Ďakujeme zamestnankyniam knižnice za príjemne strávený čas.

     • Deň vody v I. B, 22. 03. 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň vody v I. B, 22. 03. 2022 .

      ,,Svetový deň vody 2022,, si prváci pripomenuli na hodine PRVOUKY. Triedna p. učiteľka Hoghová pripravila rôzne pokusy s vodou. Žiaci zažili pri práci veľa zábavy a zároveň sa naučili niečo nové. Vyrobili si vlastný bublifuk, z čoho mali najväčšiu radosť.

     • VESMÍR OČAMI DETÍ

     • - výtvarná súťaž 🌈, ocenené práce v okresnom kole, marec 2022

      II. kategória

      Matej Bratko 🏆 – Vesmírne stretnutie, svojou prácou si zabezpečil postup do celoslovenského kola

      GRATULUJEME! 👏

     • POTEŠILI NÁS ...

     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – 68. ročník

      Obvodné kolo súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo 15. marca 2022 v Centre voľného času v Novej Bani. Aj v našej škole máme výborných recitátorov. Svedčí o tom nasledovné umiestnenie:

      I. kategória: Poézia

      2. miesto: L. Jurášik

      3. miesto: E. Krčmárik

      I. kategória: Próza

      1. miesto: L. Wolfová Uka

      2. miesto: E. Abrahámová

      II. kategória: Próza

      3.miesto: A. Danišová

      III.kategória: Poézia

      1.miesto: E. Vozárová

      3.miesto: A. Alžbeta Šályová

      III.kategória: Próza

      1.miesto: S. Pauček

      2.miesto: P. Valachovičová

      GRATULUJEME a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu! Želáme veľa úspechov vo vyšších kolách!

     • OZNAM

     • Dňa 18. 03. 2022 bude vyučovanie do 11.10 hod.

      ŠKD v uvedený deň nebude v prevádzke.

          ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

     • OZNAM PRE STRAVNÍKOV

     • Vážení stravníci,

      oznamujeme Vám, že od pondelka 14.03.2022 do odvolania varíme len jedno jedlo (z dôvodu PN zamestnancov školskej jedálne).

                                                                                                                                    Ing. Svetlana Kamenská

                                                                                                                                                    vedúca ŠJ

     • VŠETKOVEDKO - Vyhodnotenie

     • Titul Všetkovedko získali:

      Klára Gregorová – zapísaná do siene slávy za 1.miesto

      Miriam Zumerlingová

      Roderik Hudec

      Žofia Zalaiová

       

      Titul Všetkovedkov učeň získali:

      Anežka Polcová,

      Michael Kopernický,

      Tadeáš Grús,

      Júlia Naďová.

       

      Všetci súťažiaci boli odmenení diplomom a vecným darom. Blahoželáme!!!

     • OZNAM

     • Konzultačné hodiny ako aj kontakty na učiteľov nájdete po prihlásení na stránku školy v menu: viac - život na škole - konzultačné hodiny 2021/2022 - 

   • Kontakty

    • Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
    • riaditelczsnb@gmail.com
    • 045/6856523 0911978869
    • Školská 15, 968 01 Nová Baňa Slovakia
    • 30232481
    • 2021137888
    • 0904069906
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje