• Milí žiaci!

     • Nezabudnite - PRÁZDNINY NEMÁTE!

      Využite zmysluplne čas:

      - stíšte sa, dajte tak priestor na duchovný rast - učte sa všetci - osobitne deviataci - čaká vás T9 - samoštúdium je dôležitou prípravou na život - sledujte pokyny učiteľov na EduPage - myslia na vás - hrajte sa s rodičmi - tvorte - veľa čítajte - upracte si svoje izbičky - máte čas byť dôslední - nezabudnite na svoje zdravie - vitamíny - pohyb na čerstvom vzduch - obmedzte stretnutia ...

      NIET ČAS NA NUDU! TEŠÍME SA NA STRETNUTIA V ŠKOLE!

     • OZNAM

     • Na základe rozhodnutia UKŠ bude ZŠ sv. Alžbety zatvorená od 16. 03.2020 do 27. 03. 2020.

     • Z USMERNENIA ministerky školstva, vedy, výskumu a športu SR vyberáme:


     • 12.03.2020


           Ministerka školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky podľa ustanovenia § 3 ods. 8 vyhlášky č. 231/2009 Z. z. Ministerstva školstva SR o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí, žiakov alebo zamestnancov škôl a školských zariadení na základe rozhodnutia hlavného hygienika a záverov Ústredného krízového štábu, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým koronavírusom COVID-19 prerušuje vyučovanie na školách a školských zariadeniach v období od 16. marca 2020 do 27. marca 2020 vrátane.

      Riaditelia zabezpečia podľa podmienok a možností samoštúdium žiakov prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami školy.
            V nadväznosti na vývoj epidemiologickej situácie zostáva v platnosti zákaz organizovania športových podujatí, výletov, exkurzií, súťaží a predmetových olympiád realizovaných v sústave škôl a školských zariadení.
           Termíny prijímacích skúšok na stredné školy na overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania sa presúvajú na obdobie od 30. marca 2020 do 30. apríla 2020. Pre jednotlivé stredné školy konkrétne termíny určia okresné úrady, odbory školstva v spolupráci s riaditeľmi škôl.
       Testovanie žiakov 9. ročníkov základných škôl a žiakov 4. ročníkov gymnázií                   s osemročným vzdelávacím programom sa uskutoční v pôvodnom termíne, t. j.                       1. apríla 2020 a 2. apríla 2020.
          

        

      Ďalšie USMERNENIE pridávame v celom znení tu:

     • 2 % dane

     • Vážení rodičia a priatelia školy,
      pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane! Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť sa!

      Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole a skvalitnenie vybavenia školy.

      Na stránke školy - v hornej lište - máme stručný návod, ako na to.

      Tlačivo nájdete tu: https://alzbetka.edupage.org/percenta2/

        

     • POZVÁNKA

     • Pozývame všetkých členov školského spoločenstva ZŠ sv. Alžbety – žiakov, zamestnancov, rodičov, sympatizantov ...  pripojiť sa k ponuke Združenia katolíckych škôl Slovenska, ktoré pripraví pre žiakov katolíckych škôl v rámci celého Slovenska spoločný pilotný duchovný program prostredníctvom online internetového vysielania počas nastávajúceho Veľkého týždňa.  

      Program:

      Pondelok 6.4.

      10,30 Svätá omša (celebrant otec biskup Jozef Haľko, pomocný biskup Bratislavskej arcidiecézy)

      Utorok 7.4.

      10,30 Krížová cesta (obetovaná za zastavenie pandémie)

      Streda 8.4.

      10,30 Adorácia pred vyloženou Oltárnou sviatosťou (so sprievodným slovom, ktoré predstaví žiakom udalosti Veľkého týždňa)

      V tomto čase nebude pre žiakov organizovaný iný vyučovací program (napr. online vzdelávanie).

      Program bude realizovaný vo Farskom kostole povýšenia Svätého kríža v Bratislave a budete ho môcť naživo sledovať na webe zkss.sk  alebo priamo na Facebookovej stránke https://facebook.com/zkss.sk/videos/  

     • Oznam

     • V utorok 10. 03. 2020 bude vyučovanie prebiehať v skrátenom režime z dôvodu vzdelávania sa učiteľov. Za pochopenie ďakujeme.

      ČASOVÝ ROZPIS VYUČOVANIA

       „skrátená forma“

      I.  7.35 – 8.10

                                   prestávka 10 min.

      II. 8.20 – 8.55

                                   prestávka 15 min.

      III. 9.10 – 9.45

                                   prestávka 10 min.

      IV. 9.55 – 10.30

                                   prestávka 10 min.

      V. 10.40 – 11.15

                                    prestávka 10 min.

      VI. 11.25 – 12.00

                                    prestávka 10 min.

      VII. 12.10 – 12.45  

     • Testovanie 9 2020

     • V školskom roku 2019/2020 sa riadny termín Testovania 9 uskutoční 1. apríla 2020 (streda) na všetkých ZŠ a gymnáziách s 8-ročným s vzdelávacím programom z predmetov SJL, MJL a MAT.

      Náhradný termín testovania sa uskutoční 15. a 16. apríla 2020. 

      Základné informácie a Špecifikácie testov T9 2020 sú zverejnené na webovom sídle https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/testovanie-9.

       

     • OZNAM

     • Aktivovali sme elektronickú prihlášku na zápis Vášho dieťaťa do prvého ročníka.  

     • Deň kníh

     • Školská rada v mesiaci marec organizuje akciu, počas ktorej prebehne výmena kníh. Každý, kto donesie knihu, si za odmenu môže vybrať nejakú inú knihu. Musí byť v nepoškodenom stave a zabalená.

      - ŠKOLSKÁ RADA sa teší na vás! - 

     • RECYKLOHRY

     •  

      Milí žiaci, priatelia školy a prírody,

      už po jarných prázdninách štartujeme novú environmentálnu zberateľskú súťaž, ktorou pomôžeme chrániť našu prírodu. Starý mobil sem! je jej heslo a cieľom je zbierať staré mobily, aby mohli byť opäť užitočné. Od nazbieraného počtu mobilov sa odvíja odmena pre školu. Súčasne však súťažíme aj o najusilovnejšieho zberateľa spomedzi žiakov. Využite teda jarné prázdniny na prehľadanie šuplíkov a skriniek a neváhajte zapojiť aj vašich známych.

        

  • Kontakty

   • Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
   • riaditelczsnb@gmail.com
   • 045/6856523 0911978869
   • Školská 15, 968 01 Nová Baňa
   • 030232481
   • 2021137888
   • 0904069906
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje