• Krajské kolo Geografickej olympiády, 22. 04. 2022

     • Historický úspech:

      Jakub Kopernický – 2. miesto, úspešný riešiteľ, postup do celoslovenského kola

      Samuel Pauček – 4. miesto, úspešný riešiteľ, postup do celoslovenského kola

      Vďaka za úspešnú reprezentáciu! Vaša práca neskončila. Veľa úspechov!

     • Vyhodnotenie výtvarnej súťaže ,,Biblia očami detí"

     • Diecézne kolo výtvarnej súťaže ,,Biblia očami detí“ sa konalo 27. 04. 2022

      Z našej školy sa zapojili: Matej Bratko, Viktória Sedliaková a Bianka Gregorová. Výsledky nás potešili: 

      3. kategória

      Viktória Sedliaková – 3. miesto, postup do celoslovenského kola

      Matej Bratko – Cena poroty

      GRATULUJEME a ďakujeme za reprezentáciu!

     • Vážení rodičia a priatelia školy,

     • dovoľujeme si vás osloviť v čase, kedy máte opäť možnosť sami rozhodnúť, kto dostane časť z vašich minuloročných daní (2%). 

      Bližšie informácie a editovateľné tlačivo nájdete po rozkliknutí ponuky v hornej lište - 2% - 

      ĎAKUJEME!

     • Výsledky súťaží

     • - v ponuke pod takýmto názvom /klik v hornej lište: viac - klik výsledky súťaží/ nájdete najnovšiu aktualizáciu výsledkov súťaží - 

     • Deň Zeme a 1. B

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň Zeme a 1. B.

      1.B trieda si pripomenula Deň Zeme krátkym poučným filmom, rôznymi aktivitami spojenými s triedením a recykláciou odpadu a výrobou veselých čeleniek.

     • Veľkonočné tvorivé dielne - 1. stupeň

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Veľkonočné tvorivé dielne - 1. stupeň.

      – okrem prípravy veľkonočnej výzdoby, napr. ozdobovanie kraslíc, výroba papierových taštičiek, košíkov ... - sme plnili rôzne úlohy, napr. skladali puzzle, riešili hádanky, tvorili rýmovačky, pátrali, čo sa skrýva v papierovej trhačke alebo skladali rozfúkanú báseň... – v triedach i v školskej záhrade – bol to super deň - plný zábavy, fantázie – vďaka – triedne pani učiteľky -

     • KEĎ JE ŠKOLA HROU

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album KEĎ JE ŠKOLA HROU .

      Na hodine literárnej výchovy sa piataci stali dramaturgmi, režisérmi, scenáristami, bábkohercami – pripravili a zahrali bábkové hry pre svojich spolužiakov ...

     • Vrabček

     • Časopis VRABČEK oceňoval – výhru v súťaži získala Magdalénka – GRATULUJEME a len tak ďalej v tvorivosti!

     • Hviezdoslavov Kubín

     • 11. 04. 2022 sa konalo regionálne kolo v prednese poézie a prózy HVIEZDOSLAVOV KUBÍN v Žiari nad Hronom. Súťaže sa zúčastnili naši žiaci pod vedením p. uč. Brieškovej. A výsledky sú nasledovné:

      1. kategória – próza: Laura Wolfová Uka – 2. miesto

      3. kategória – poézia: Ema Vozárová – 2. miesto

      3. kategória – próza: Samuel Pauček – 1. miesto a postup do krajského kola

      GRATULUJEME A ĎAKUJEME ZA REPREZENTÁCIU!

     • 7. 04. 2022 – DEŇ UČITEĽOV KATOLÍCKYCH ŠKÔL

     • – a pre nás – veľké a príjemné prekvapenie – navštívil nás pán primátor Jaďuď a každému z kolektívu osobitne blahoželal – ĎAKUJEME! –zároveň ďakujeme aj zástupcom RS a žiakom deviateho ročníka za slová uznania, vďaky, za ocenenie trpezlivosti a láskavosti... – VŠETCI STE NÁM UROBILI PEKNÝ A NEZABUDNUTEĽNÝ DEŇ!

     • Zo zápisu do 1. ročníka

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Zo zápisu do 1. ročníka.

      Dnes /4. 04. 2022/ - zo zápisu do prvého ročníka – boli sme pripravení – v duchu príbehu o Jankovi Hraškovi.

      Milí rodičia, ďakujeme vám za prejavenú dôveru pri výchove a vzdelávaní vašich detí!

      Detúrence – budúci školáci - veríme, že sa vám v škole páčilo a že sa v septembri stretneme. Tešíme sa na vás!

      Veľkáči – Jankovia Hraškovia, včielka, lienka – vďaka za pomoc. Boli ste super!

      Pani učiteľky – vaše nasadenie je obdivuhodné. Spolu to všetci dáme!

     • OZNAM - úprava vyučovania

     • Dňa 6. 04. 2022 /streda/:

      - žiaci 1. - 4. ročníka sa učia podľa rozvrhu,

      - žiaci 5. - 8. ročníka majú riaditeľské voľno, 

      - žiaci 9. ročníka majú Testovanie T9/2022

      Dňa 7. 04. 2022 /štvrtok/:

      - je skrátené vyučovanie do 11.10 hod.,

      - ŠKD nebude

      ĎAKUJEME ZA POCHOPENIE.

  • Kontakty

   • Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
   • riaditelczsnb@gmail.com
   • 045/6856523 0911978869
   • Školská 15, 968 01 Nová Baňa Slovakia
   • 30232481
   • 2021137888
   • 0904069906
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje