• ZÁPIS DO PRVÉHO ROČNÍKA

     • Vážení rodičia,

      ak sa Vaše dieťa narodilo od 1.9.2015 do 31.8.2016, vznikla vám povinnosť zapísať ho na plnenie povinnej školskej dochádzky, teda do prvého ročníka základnej školy do konca apríla 2022.

      Zápis sa bude konať dňa 4. 04. 2022 v čase od 12.00 hod. do 17.00 hod. v priestoroch Základnej školy sv. Alžbety. 

      Už teraz môžete využiť plnohodnotnú elektronickú prihlášku na stránke školy:

      www.alzbetka.edupage.org. Prihlášku škola vytlačí.

      PRÍLOHY:

      pisomne_vyhlasenie_2.docx

      pisonme_vyhlasenie.docx​​​​​​​


      V našej škole nájdete všetko potrebné pre komplexný rozvoj Vášho dieťaťa:

      • kvalitné vzdelanie,
      • duchovné vedenie,
      • individuálny prístup,
      • rodinnú atmosféru,
      • moderné informačné technológie,
      • inovatívne vyučovacie metódy,
      • kvalitné vybavenie učební,
      • zábavné podujatia,
      • pestrú mimoškolskú činnosť.

      Ďakujeme za dôveru a tešíme sa na Vás.

      Mgr. Branislav Pirháč

      riaditeľ

     • Sebiho nezvyčajné rozprávky

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Sebiho nezvyčajné rozprávky.

      Mesiac marec bol vo väčšej miere ako iné mesiace venovaný knihám. Rôznymi aktivitami sme sa snažili v deťoch vzbudiť a upevniť vzťah k čítaniu - vzťah ku knihám. Zaujímavým ukončením mesiaca bola beseda s našim žiakom Sebastiánom Lalkom. Sebastián - žiak druhej triedy - rád vymýšľa príbehy. Rodičia sa postarali o to, aby uzreli svetlo sveta. Svoju prvú knihu tak mohol predstaviť spolužiakom. Ďakujeme a prajeme nielen Sebimu, ale aj ostatným deťom, ktoré rady tvoria, dobré nápady! Možno medzi nami vyrastajú budúci spisovatelia!

     • KOCKÁČI a ich projekty

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album KOCKÁČI a ich projekty.

      V rámci krúžku KOCKÁČI sa žiaci pod vedením vyučujúcich p. uč. Královej a Polcovej zapojili do celoslovenskej Olympiády v programovaní mikrobitov.

      Žiaci 8.ročníka /Adam Zumerling, Jakub Kopernický, Mária Krčmáriková/ vytvorili projekt pod názvom „Lepšia budúcnosť pre rodiny“. Cieľom projektu je uľahčiť každodenný život telesne znevýhodneným osobám aj osobám, ktoré sa o nich starajú. Slúžiť bude osobám, ktoré nie sú úplne pripútané na lôžko. Je to prínos do oblasti zdravotníctva. Projekt zahŕňa:

       polohovateľnú posteľ,

       klimatizáciu,

       alarm na dvere,

       svetlá reagujúce v tme na zvuk,

       inteligentné zavlažovanie zelenej strechy

      Žiaci 9. ročníka /Samuel Pauček, Samuel Debnár/ vytvorili projekt pod názvom „Záhrada zdravej budúcnosti“. Projekt pozostáva z fóliovníka, na ktorý je napojený samozavlažovací systém, z osvetlenia a z výstražného alarmu. Vo fóliovníku je zasadená mikrozelenina. Projekt má prispieť k nášmu zdravému životnému štýlu – zdravé desiate. Výhodou fóliovníka je jeho sebestačnosť.

      Obom tímom držíme palce, aby sa umiestnili čo najlepšie. Súťažné videá si môžete pozrieť na nasledujúcich odkazoch:

      https://enter.study/navod/zahrada-zdravej-buducnosti/ 

      https://enter.study/navod/lepsia-buducnost-pre-rodiny/ 

     • ,,VEZMI A ČÍTAJ !,, 31. 03. 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ,,VEZMI A ČÍTAJ !,, 31. 03. 2022.

      Školský projekt ,,VEZMI A ČÍTAJ !,, - zabalené knihy – darované deťmi deťom - vaše ,,zabalené tajomstvo,, - podľa textu na baliacom papieri si môžete bezplatne vybrať po jednej knihe a čítať – autori – ŽIACKA RADA – nielen - MAREC – mesiac knihy -

     • Okresné kolo v stolnom tenise - výsledky

     • Postrehy z okresného kola stolného tenisu žiačok a žiakov ZŠ, 29. 03. 2022

      Výborné výkony chalanov aj dievčat ...a hlavne nás chválili za disciplínu a snahu!! Boli perfektní!

      GRATULUJEME!

     • Naši chemici zabojovali ...

     •  - v okresnom kole Chemickej olympiády, 25. 03. 2022

      Kategória D - to dopadlo nasledovne:

      Paulína Valachovičová - 2. miesto, úspešná riešiteľka

      Samuel Pauček - 3. miesto, úspešný riešiteľ 

      Ivana Balážiová - úspešná riešiteľka

      Lýdia Bratková - úspešná riešiteľka   

      Veronika Šusteková - úspešná riešiteľka   

      Eliška Maruniaková - úspešná riešiteľka   

      Andrea Alžbeta Šályová - úspešná riešiteľka   

      GRATULUJEME A ĎAKUJEME ZA ÚSPEŠNÚ REPREZENTÁCIU!

     • Duchovná obnova siedmakov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Duchovná obnova siedmakov.

      V piatok, 25.3.2022, sa konala duchovná obnova siedmakov. Po rannej sv. omši sa stretli v "pastorku", kde mali priestor na napísanie svojich ťažkostí, slabostí, hriechov, negatív..., ktoré chceli odovzdať Bohu počas krížovej cesty na kalváriu. Po krátkej prestávke sa presunuli na kalváriu, kde sa spoločne modlili za svoje úmysly, ale aj za nenarodené deti, keďže to bol aj Deň počatého dieťaťa. Pri jedenástom zastavení mali priestor, v ktorom mohli na kríž nesený chlapcami pribiť lístočky, ktoré si pripravili. Po skončení krížovej cesty boli tieto lístočky spálené ako vyjadrenie toho, že všetko je spálené v Božej láske. Láske Ježiša, ktorý sa za nás obetoval a vstal z mŕtvych. V závere mali siedmaci možnosť prijať sviatosť zmierenia a zahrať sa spolu hry podľa vlastného výberu. Všetci sa zhodli na tom, že to bol krásny deň, kedy mohli spolu, aj za prispenia slnečného počasia, ďakovať Bohu za dar jeho lásky a obety.

     • CELOŠTÁTNE KOLO OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU

     • V kategórii 1C sa súťaž konala 24. 03. 2022.

      Sebastian Antony Gulliver - žiak IX. ročníka -  sa umiestnil na veľmi peknom 6. mieste v rámci Slovenska a stal sa úspešným riešiteľom.

      GRATULUJEME A ĎAKUJEME ZA REPREZENTÁCIU ŠKOLY!

     • ,,POTULKÁČI,, sa túlali

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album ,,POTULKÁČI,, sa túlali .

      Členovia krúžku POTULKY PRÍRODOU sa zúčastnili otvorenie CHODNÍČKA NOVOBANSKÝCH POVESTÍ 26. 03. 2022. Strávili príjemný deň pobytom v prírode. Bol to pre nich neopakovateľný zážitok. Veľmi oceňujeme nápad i samotnú realizácia projektu a tešíme sa, že sa Nová Baňa zase stala atraktívnejšou pre turistov. ĎAKUJEME!

     • Projekt Šafran - pokračuje

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Projekt Šafran - pokračuje.

      Deviataci v rámci dejepisu na jeseň sadili v školskej záhrade cibuľky šafranu. Kvietky pripomínajú žlté DÁVIDOVE hviezdy - Židia ich boli prinútení nosiť za nacistickej vlády. Súčasťou projektu Šafran - sa stali na pamiatku 1,5 milióna židovských detí a tisícok ďalších detí, ktoré zahynuli počas holokaustu. Žiaci odfotili výsledky svojej práce, vo dvojiciach pracovali s textom, informovali spolužiakov s faktami, vyjadrovali pocity a strávili vyučovaciu hodinu učením sa v prírode.

     • Prváci v Mestskej knižnici v Novej Bani

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prváci v Mestskej knižnici v Novej Bani.

      - strávili jedno marcové predpoludnie aj s triednymi pani učiteľkami. V knižnici bol pre nich pripravený zaujímavý program. Pozorne počúvali rozprávky, ktoré im prečítala p. uč. Liptáková, za čo jej ďakujeme. Žiaci kreslili ilustrácie, záujemcovia sa zapísali do knižnice ako členovia a dostali čitateľský preukaz. Pevne veríme, že sa do knižnice kedykoľvek radi vrátia. Ďakujeme zamestnankyniam knižnice za príjemne strávený čas.

     • Deň vody v I. B, 22. 03. 2022

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Deň vody v I. B, 22. 03. 2022 .

      ,,Svetový deň vody 2022,, si prváci pripomenuli na hodine PRVOUKY. Triedna p. učiteľka Hoghová pripravila rôzne pokusy s vodou. Žiaci zažili pri práci veľa zábavy a zároveň sa naučili niečo nové. Vyrobili si vlastný bublifuk, z čoho mali najväčšiu radosť.

     • VESMÍR OČAMI DETÍ

     • - výtvarná súťaž 🌈, ocenené práce v okresnom kole, marec 2022

      II. kategória

      Matej Bratko 🏆 – Vesmírne stretnutie, svojou prácou si zabezpečil postup do celoslovenského kola

      GRATULUJEME! 👏

     • POTEŠILI NÁS ...

     • HVIEZDOSLAVOV KUBÍN – 68. ročník

      Obvodné kolo súťažnej prehliadky v umeleckom prednese poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín sa uskutočnilo 15. marca 2022 v Centre voľného času v Novej Bani. Aj v našej škole máme výborných recitátorov. Svedčí o tom nasledovné umiestnenie:

      I. kategória: Poézia

      2. miesto: L. Jurášik

      3. miesto: E. Krčmárik

      I. kategória: Próza

      1. miesto: L. Wolfová Uka

      2. miesto: E. Abrahámová

      II. kategória: Próza

      3.miesto: A. Danišová

      III.kategória: Poézia

      1.miesto: E. Vozárová

      3.miesto: A. Alžbeta Šályová

      III.kategória: Próza

      1.miesto: S. Pauček

      2.miesto: P. Valachovičová

      GRATULUJEME a ďakujeme za úspešnú reprezentáciu! Želáme veľa úspechov vo vyšších kolách!

  • Kontakty

   • Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
   • riaditelczsnb@gmail.com
   • 045/6856523 0911978869
   • Školská 15, 968 01 Nová Baňa Slovakia
   • 30232481
   • 2021137888
   • 0904069906
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje