• Vážený pedagogický zbor, milí študenti!

     • V dňoch 07. až 11. februára 2022 Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Žiari nad Hronom realizuje preventívne aktivity pri príležitosti „Dňa bezpečného internetu“. Keďže problematika je veľmi aktuálna, nakoľko internetový svet sa stal kľúčovým komunikačným kanálom, rozhodli sme sa osloviť vás touto cestou. Cieľom preventívnych aktivít je zvýšenie informovanosti a právneho vedomia najmä detí a mládeže, na úseku bezpečného používania moderných informačných a komunikačných technológií, s dôrazom na riziká spojené s používaním internetu.

      Internet je bohatým zdrojom informácií, ale má aj svoje temné stránky. Vírusy, trójske kone, spyware, krádeže identity, to všetko číha na neskúsených používateľov a práve deti sú najzraniteľnejšie. Každý z nás, bez ohľadu na vek, by mal byť opatrný a vyvarovať sa rizikám súvisiacim s používaním internetu, tak aby mohol v čo najväčšom rozsahu využívať mnohé z užitočných výhod, ktoré internet v dnešnej dobe ponúka.

      Sociálne siete sú najrizikovejšie miesto na internete, najväčšie bezpečnostné riziko na internete v súčasnosti prichádza zo stránok sociálnych sietí ako sú Facebook, Twitter, Linkedln, či MySpace. Útočníci dnes majú záujem o výkon vášho procesora, zoznamy kontaktov, čísla platobných kariet, ako aj heslá k internetovým účtom. Naučte sa lepšie chrániť svoje údaje, ktoré vy sami poskytujete alebo zverejňujete vo virtuálnom prostredí – nie nadarmo sú osobné údaje chránené zákonom – chráňte si ich aj vy!

      Osobitne v časoch pandémie COVID – 19 so širokospektrálnym presunom pracovných i súkromných aktivít obyvateľov do digitálneho priestoru sa stal obzvlášť vypuklým problém šikany v kybernetickom priestore.

      Dňom 01. júla 2021 nadobudla účinnosť novela Trestného zákona č. 300/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov. Trestný zákon bol doplnený o novú skutkovú podstatu trestného činu Nebezpečné elektronické obťažovanieKto úmyselne prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete podstatným spôsobom zhorší kvalitu života iného tým, že

      a) ho dlhodobo ponižuje, zastrašuje, neoprávnene koná v jeho mene alebo dlhodobo inak obťažuje, alebo

      b) neoprávnene zverejní alebo sprístupní tretej osobe obrazový, zvukový alebo obrazovo-zvukový záznam jeho prejavu osobnej povahy získaný s jeho súhlasom, spôsobilý značnou mierou ohroziť jeho vážnosť alebo privodiť mu inú vážnu ujmu na právach, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.   

      Na záver vám prinášame 11 tipov na to, ako pri surfovaní po internete na svojom smartfóne, tablete či počítači zostať v bezpečí:

      1.    Na sociálnych sieťach rozmýšľajte dvakrát a zdieľajte obsah s rozumom.
      2.    Dajte si pozor na on-line hry zadarmo, ktoré môžu obsahovať malvér a pár chvíľok zábavnej hry vás môže stáť aj zneužitie vašich osobných údajov. 
      3.    Pozor na otvorenú WiFi, ktorá môže byť napadnutá hekermi.  
      4.    Dômyselne vyberajte vaše heslá a často ich meňte. 
      5.    Kontrolujte si vaše nastavenia súkromia.
      6.    Dobre rozlišujte nevyžiadanú reklamu vo forme spamov a phishingu, neotvárajte prílohy podozrivých emailov.
      7.    Používajte antivírusové programy a bránu firewall. 
      8.    Starostlivo si zálohujte vaše dáta.
      9.    Buďte pripravení na útoky hekerov a reagujte rýchlo.
      10.  Nezabúdajte sa odhlásiť z vášho konta. 
      11.  Dajte prednosť https pred http. https webstránky sú zabezpečené. U http sa  neodporúča poskytovať svoje osobné údaje.

      ​​​​​​​V naliehavých prípadoch môžete volať na Linku Detskej Istoty 116 111, Linku tiesňového volania 112 alebo políciu 158. Na tiesňové linky nikdy nevolajte bezdôvodne!

     • Úspešný projekt

     • Podarilo sa! Získali sme grant od nadačného fondu Telekom pri nadácii Pontis vo výške 986 €. Projekt s názvom „Kreatívne s mikro:bitmi“ vypracovala počas 2 mesiacov trojica vyučujúcich Mgr. Katarína Králová, PaedDr. Monika Solčanová a Mgr. Stanislava Polcová.  BBC mikro: bit je malý, cca 4 cm až 5 cm, kódovateľný prístroj, ktorý môže byť naprogramovaný tak, aby sa rozsvietil za použitia radu malých LED, môže detekovať pohyb, ovládať hry, prehrávať hudbu. Každý prvok je úplne programovateľný pomocou softvéru, ktorý je na webe mikrobit.org. prístupný z počítača, tabletu alebo mobilného telefónu. S PC sa prepája pomocou micro USB a s tabletom a mobilom pomocou bluetooth. Za poskytnutú sumu plánujeme nakúpiť viacero druhov sád mikro:bitov, ktoré žiaci využijú  nielen na krúžku Kockáči, ale aj vo vyučovaní techniky, fyziky, informatiky alebo hudobnej výchovy. V rámci krúžku Kockáči sa žiaci pripravujú na viaceré tímové súťaže v programovaní mikro:bitov.

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Žiadame rodičov žiakov, ktorí si objednali AG testy na samotestovanie (ďalšia sada 5tich testov), aby si ich prevzali v pondelok 7. 02. 2022 od 6:00 hod.

      Pripomíname povinnosť informovať triednych učiteľov cez EduPage o použití testov.

     • Farebný sneh u prvákov

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Farebný sneh u prvákov.

      Počas výtvarnej výchovy prváci vymenili triedu za školský dvor. vyzbrojení vodovými farbami a štetcami do snehu maľovali rôzne obrázky. Ako sa im darilo sa môžete presvedčiť na fotkách.

     • Prváci z I. B v knižnici

     • Do fotogalérie bol pridaný nový album Prváci z I. B v knižnici.

      Prváci strávili hodinu čítania v školskej knižnici. nahliadli do knihami naplnených políc, kde si každý našiel zaujímavú knižku. pridala sa k nim aj naša pani psychologička Katka, s ktorou sa porozprávali a zahrali zaujímavé hry. Nakoniec hodiny sa odfotili so svojou triednou pani učiteľkou.

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Žiadame rodičov žiakov, ktorí si objednali AG testy na samotestovanie, aby si ďalších 5 kusov prevzali zajtra, t.j. v piatok 21. 01. 2022 od 6:00 hod.

      Pripomíname povinnosť informovať triednych učiteľov o použití testov.

     • Výsledky súťaže

     • Okresné kolo Olympiády v anglickom jazyku sa konalo13. 01. 2021

      Kategória 1B

      Samuel Hula - 3. miesto, úspešný riešiteľ

      GRATULUJEME!

      Viac o výsledkoch súťaží nájdete tu:

      https://alzbetka.edupage.org/a/vysledky-sutazi 

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Rodičia žiakov, ktorí si objednali AG testy na samotestovanie, môžu si ich prevziať zajtra, t.j. v piatok 14. 01. 2022 od 6:00 do 14:00 hod.

      Pripomíname povinnosť informovať triednych učiteľov o použití testov.

      Ďakujeme za spoluprácu.

     • OZNAM

     • Dňa 10.1. 2022 začne prezenčné vyučovanie pre všetkých žiakov na škole.

      Pre školy to znamená, že sa budú riadiť manuálom Školský semafor. Nájdete ho tu: https://www.minedu.sk/skolsky-semafor/.

      Pred nástupom je potrebné urobiť AG samotest a cez Edupage nahlásiť výsledok, tak isto pred nástupom poslať cez Edupage vyhlásenie o bezpríznakovosti.

      Na základe vyhlášky ÚVZ č. 262 je v škole povinné rúško pre všetkých žiakov.

      ŠKD funguje v bežnom režime.

  • Kontakty

   • Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
   • riaditelczsnb@gmail.com
   • 045/6856523 0911978869
   • Školská 15, 968 01 Nová Baňa Slovakia
   • 30232481
   • 2021137888
   • 0904069906
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje