• Biela pastelka 2021

     • -  zbierka na podporu nevidiacich a slabozrakých. Aj my môžeme pomôcť nevidiacim a slabozrakým príspevkom do pokladničky na pôde našej školy v piatok 24. septembra.

      V mene nevidiacich a slabozrakých ďakujeme všetkým za podporu!

     • OZNAM PRE RODIČOV

     • Rodičia žiakov, ktorí si v auguste 2021 objednali AG testy na samotestovanie, môžu si prevziať ďalších 5 kusov v termínoch:

      • štvrtok 23. 9. 2021 od 6:00 do 8:00 a od 15:00 do 16:00 hod.
      • piatok 24. 9. 2021 od 6:00 do 8:00 hod.

      Pripomíname povinnosť informovať triednych učiteľov o samotestovaní.

      Ďakujeme za spoluprácu.

     • ŠAMT (Športová akadémia Mateja Tótha)

     • Milí rodičia,

      ponúkame Vám možnosť prihlásiť  deti I. stupňa do Športovej akadémie Mateja Tótha, ktorú sme získali vďaka hlasovaniu rodičov.

      ŠAMT je zameraná na všestrannú pohybovú prípravu detí. Tréningy budú prebiehať dvakrát týždenne v trvaní 1 hodiny (60 minút) v telocvični ZŠ sv. Alžbety pod vedením vyškolenej trénerky Mgr. Ivany Hoghovej. Tréning je bezplatný.

      Utorok 14:00 - 15:00

      Štvrtok 14:00 - 15:00

      Tréning začne: 5. 10. 2021 – utorok

      Počet je obmedzený na max. 20 detí

      Prihlasovanie:

      Mgr. Ivana Hoghová, t.č.  0917 941 776

      bencova.ivka@gmail.com

     • Oznam pre stravníkov

     • Prosím uhradiť stravu za október na č. účtu : SK73 0200 0000 0016 6585 0055

      1 stupeň – 22,68 €

      2 stupeň – 24,36 €

      Režijné náklady v sume 4 € na č. účtu: SK76 0200 0000 0016 6584 1853

      Pri úhrade stravy aj RN používajte rovnaký VS, ktorý Vám bol pridelený.

      Vedúca ŠJ

      Ing. Svetlana Kamenská

     • Požiadavka z MŠVVaŠ SR na školu

     • ,,Dovoľte nám touto cestou Vás požiadať, aby ste apelovali na rodičov žiakov, ktorí obdržali antigénové samotesty na domáce použitie, aby Vás informovali o pravidelnom vykonávaní samotestovania. Tento záväzok na seba rodičia prebrali podpisom preberacieho protokolu pri preberaní samotestov, v ktorom sa zaviazali, že testovanie budú vykonávať v pravidelných intervaloch a o každom vykonaní samotestovania budú pravidelne informovať školu."

       

      Žiadame preto rodičov, aby informovali triednych učiteľov o uvedenej skutočnosti.

     • OZNAM

     • Rodičia, ktorí si objednali AG testy, si ich môžu vyzdvihnúť v riaditeľni v piatok 10. 09. 2021 od 6.30 do 8.00 hod. alebo od 14.00 do 15.00 hod. na protipodpis.

     • Oznam z odboru školstva Okresného úradu Banská Bystrica

     • Dobrý deň, vážený pán riaditeľ,

       dávame Vám na vedomie, že vzhľadom na enormne vysoký záujem o testy na domáce samotestovanie nevieme pre Vás v súčasnosti zabezpečiť objednané testy. Zaslali  sme novú požiadavku na MŠVVŠ SR. Po doručení testov Vás budeme o termíne a mieste vydávania testov ihneď informovať.

      V prípade, že ešte budete mať nové požiadavky, môžete ich e-mailom nahlásiť na odbor školstva Okresného úradu Banská Bystrica.

       Ďakujeme za pochopenie

      S pozdravom

       Mgr. Adrián Líška

      oddelenie OaMČ | odbor školstva | Okresný úrad Banská Bystrica

     • Pokyny pre stravníkov

     • Všetci stravníci, ktorí majú záujem o školské stravovanie v školskom roku 2021/2022 sú povinní:

      1. Vyplniť zápisný lístok stravníka a doručiť ho do ŠJ osobne alebo mailom
      2. Uhradiť RN 4 € do 30.08.2021 na č. účtu: SK76 0200 0000 0016 6584 1853
      3. Uhradiť stravne do 30.08.2021 na č. účtu: SK73 0200 0000 0016 6585 0055
      • 1 stupeň  1,08 x 20 dni = 21,60 € (skontrolujte konečný stav na www.eskoly.sk)
      • 2 stupeň  1,16 x 20 dni = 23,20 € (skontrolujte konečný stav na .www.eskoly.sk)
      1. Prihlásiť sa na obedy cez www.eskoly.sk
      2. Zakúpiť si čip u vedúcej ŠJ (žiaci prvých ročníkov, noví žiaci) od 23.08.2021 do 28.08.2021 v čase od 10:30 do 18:00. Dňa 24.08.2021 nebude možné zakúpiť si čip z dôvodu školenia vedúcej ŠJ.

      Pri úhrade RN a stravného uvádzajte prosím VS, ktorý Vám bol pridelený.

                                                                                                                Ing. Svetlana Kamenská

                                                                                                                vedúca ŠJ

     • Dôležitý oznam ŠJ

     • Z dôvodu školenia vedúcej ŠJ, nebude možne si zakúpiť čip v utorok 24.08.2021. Za pochopenie vopred ďakujem.

                                                                                                                                                  Ing. Svetlana Kamenská

                                                                                                                                                                      vedúca ŠJ

     • PRE ZÁUJEMCOV

     • V pondelok 30. 8. 2021 v čase od 8:00 do 14:00 hod. je možnosť prehliadky školy aj s prváčikom/prváčkou. 

      Ste srdečne vítaní!

  • Kontakty

   • Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
   • riaditelczsnb@gmail.com
   • 045/6856523 0911978869
   • Školská 15, 968 01 Nová Baňa Slovakia
   • 30232481
   • 2021137888
   • 0904069906
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje