• Vážení rodičia a priatelia školy,

   • dovoľujeme si vás osloviť v čase, kedy máte opäť možnosť sami rozhodnúť, kto dostane časť z vašich minuloročných daní (2%).

    Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Spoločenstvo rodičov pri ZŠ sv. Alžbety. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

    Finančné prostriedky použijeme na:

    • aktuálne potreby školy,
    • skvalitňovanie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole,
    • nákup školských pomôcok,
    • modernizáciu priestorov školy.

    Predvyplnené editovateľné tlačivo "Vyhlásenie..."  nájdete tu:

    File306012__f.pdf

     Ďakujeme!

     

 • Ako postupovať

  Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?
  1. Do 15.2.2023 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
  2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil Potvrdenie o zaplatení dane
  3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane - to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie o poukázaní 2% z dane.
  5. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: SPOLOČENSTVO RODIČOV PRI ZŠ SV. ALŽBETY
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: ŠKOLSKÁ 15, 968 01 NOVÁ BAŇA
   Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 35989661
  6. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 30. apríla 2023 na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Podávate si daňové priznanie sami?
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
  3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: SPOLOČENSTVO RODIČOV PRI ZŠ SV. ALŽBETY
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: ŠKOLSKÁ 15, 968 01 NOVÁ BAŇA
   Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 35989661
  4. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3.2023) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.
  Postup pre právnické osoby
  1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
  2. Vypočítajte si Vaše 1% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
  3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 1% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania). Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:
   Obchodné meno alebo názov: SPOLOČENSTVO RODIČOV PRI ZŠ SV. ALŽBETY
   Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: ŠKOLSKÁ 15, 968 01 NOVÁ BAŇA
   Právna forma: OBČIANSKE ZDRUŽENIE
   Identifikačné číslo (IČO/SID): 35989661
  4. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
  5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.
  • Kontakty

   • Základná škola sv. Alžbety, Školská 15, 968 01 Nová Baňa
   • riaditelczsnb@gmail.com
   • 045/6856523 0911978869
   • Školská 15, 968 01 Nová Baňa Slovakia
   • 30232481
   • 2021137888
   • 0904069906
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje